Eliane van Beukering / blogs

Homeopathie werkt WEL!Eliane van Beukering

Eliane van Beukering is voedingsdeskundige en vitaliteitscoach.

Homeopathie werkt WEL!

Lees hieronder het artikel en trek je eigen conclusies.


Homeopathie wordt opnieuw in verband gebracht met een enorme reductie van Leptospirosis op Cuba.

Een rapport over het grootste onderzoek op het gebied van de werking van homeopathie, ooit opgezet, gebaseerd op de data van het onderzoek onder meer dan 11 miljoen mensen, namelijk de gehele bevolking van Cuba, is gepubliceerd in het Homeopathy Journal. Het onderzoek geeft fascinerend bewijs voor de werking van een uiterst verdunde oplossing, geprepareerd volgens de principes van de homeopathie, bij de preventie van de ziekte van

Weil. De terugloop van de ziekte is " dramatisch" te noemen.

Deze ziekte van Weil wordt ook wel Leptospirosis genoemd en is een infectieziekte, die door ratten wordt overbracht, middels de spirochetes-bacterie. Mensen komen in contact met deze bacterie door besmet water te gebruiken. De ziekte van Weil komt wereldwijd voor, maar wordt het meest waargenomen in tropische gebieden, ná heftige regenval.

[caption id="attachment_1147" align="aligncenter" width="366" caption="Homeopathie: uiterst eenvoudig te produceren, uiterst economisch aan te maken, geen patenten om mee rekening te houden en nu ook BEWEZEN effectief!"]Homeopathie bewezen effectief[/caption]

Op Cuba wordt deze ziekte gemonitord door een efficiënt nationaal bestrijdingsprogramma. En ook hier blijkt dat Leptospirosis vooral voorkomt ná heftige tropische regens en de daaruitvoortkomende overstromingen. Aan het einde van 2007, als reactie op een zich ontwikkelende epidemie, en zonder dat er genoeg vaccin beschikbaar was om de 15.000 burgers die het meest risico liepen te vaccineren, besloot de overheid om de gehele bevolking van deze regio, bóven de leeftijd van 1 jaar, te behandelen met een homeopathisch medicijn. Dit werd geprepareerd als aftreksel van een inactief, organisme, door het Cubaanse Nationale Vaccininstituut.

Het homeopathisch medicijn werd vervolgens gegeven aan 2,3 miljoen mensen in de Cubaanse provincies, die normaal het ergst getroffen worden door de ziekte van Weil. Binnen een paar weken was het aantal gevallen van de ziekte gezakt van een voorspelde 38 gevallen naar 4 per 100.000 per week. Dat is een significante daling dan de voorspelling, gebaseerd op de historische cijfers voor deze weken van het jaar. De 8,8 miljoen andere burgers van de andere provincies hadden deze homeopathische kuur niet ontvangen en het aantal ziektegevallen van Leptospirosis was exact zoals voorspeld op basis van de genoemde historische cijfers.

Het effect van de homeopathische toediening bleek aan te houden. Er was een 84% daling van het aantal infectiegevallen waar te nemen in het volgende jaar, 2008..!! Het bleek dat het aantal gevallen ook geen enkele tred meer hield met de periode waarin de ergste regenval voorkwam.. Maar in de gebieden waar de burgers NIET waren behandeld met het homeopathische middel, bleek het aantal gevallen van de ziekte van Weil met maar liefst 22% te zijn gestegen..!

" Infectieziekten zijn nog steeds de vloek van de mensheid, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden", aldus Dr. Sara Eames, president van de faculteit voor Homeopathie. " Alles wat ertoe kan bijdragen dat infectieziekten kunnen worden teruggedrongen, en zeker wanneer dit middel snel kan worden geprepareerd en gedistribueerd, veilig een kosteneffectief, dient serieus te worden genomen en verder te worden bestudeerd".

Dr. Peter Fisher is journalist/redacteur bij de " Journal of Homeopathy" en hij schrijft: " Dit is een uitermate grote studie, en wanneer de resultaten van deze studie worden bevestigd, zullen deze een enorme impact op de wereld hebben. We dienen meer te weten te komen over de effectiviteit van homeopathische middelen in de bestrijding van infectieziekten, complicaties, en de economische levensvatbaarheid van een homeopathische aanpak".

Bron: WantToKnow

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.