Eliane van Beukering / blogs

Is ADD en ADHD te behandelen met de BreinRitme Methode?Eliane van Beukering

Eliane van Beukering is voedingsdeskundige en vitaliteitscoach.

Is ADD en ADHD te behandelen met de BreinRitme Methode?

De erkenning van deze positieve ontwikkeling is nog maar van zeer recente datum. Soms schijnt het alsof de inslag van nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen zo overrompelend is dat zij domweg genegeerd worden. Zij passen simpelweg niet in het wereldbeeld dat wij koesteren en concluderen dat die ontdekkingen daarom incorrect zijn. Dat is naar mijn mening de oorzaak dat de reguliere psychiatrie –nog altijd– zo enorm weinig aandacht schenkt aan de onderzoeksresultaten van o.a. het Munroe Institute, van Oster en van de Transcendental Meditation beweging dat al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw onderzoek heeft gedaan naar de verscheidenheid in energiegolven die eigen zijn aan het functioneren van de hersenen. Maar het is niet meer te negeren. De aanwijzingen en bewijzen stapelen zich op: inzicht en gebruik van aanpassingen in hersengolfpatronen kan het functioneren van de mens sterk beïnvloeden.

Onze hersenen blijken het gemoed waarin wij ons bevinden weer te geven in bepaalde frequenties. Omgekeerd wordt ons gemoed gestimuleerd wanneer de hersenen zich in bepaalde frequentiegebieden bewegen.

Elders op deze site staat een uitgebreide uitleg over dit verschijnsel en hoe met geluid de frequenties kunnen worden opgewekt, waardoor –gericht–stemmingen en condities kunnen worden opgeroepen. Deze kennis is nu vervat in de BreinRitme Methode, een op Binaural Beat gefundeerde methode die de hersenen direct aanspreekt. Het is deze methode die wij bij ABNW aanbieden in zijn programma’s voor zelfontwikkeling en heling. Binaural Beat is voor mij een van de meest mooie ontdekkingen geweest van de laatste tijd, want het is ons nu mogelijk om met geluid mensen te helen van kwalen die voordien uitsluitend met medicijnen te bestrijden waren. Met alle bijwerkingen van dien.

Een van de condities die veel baat blijkt te hebben met deze techniek is ADD (Attention Deficit Disorder ) en haar verwante ADHD (Attention Deficit Hyperacivity Disorder).
De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar ADD en ADHD en daar zijn interessante gegevens uit voortgekomen. Over het algemeen komt deze conditie alleen bij kinderen voor, maar de laatste jaren zien we ook een sterke toename bij volwassenen. Onderzoek toont aan dat deze kinderen gewoonlijk een hersenactiviteit vertonen die “vast” is komen te zitten in het lage Theta gebied. Zij vertonen verschijnselen van dagdromen en blijken niet in staat om hun hersenfrequenties op te voeren tot in het hogere Betagebied, waar functies als een normale mentale externe focus plaats hebben. Daarnaast blijkt er op meerdere niveaus een hapering te bestaan in de communicatie tussen de twee hersenhelften.

Hyperactieve ADHD kinderen zijn gewoonlijk slimme kinderen met een hoog IQ. Een hoger IQ houdt in dat deze kinderen een hogere stofwisseling hebben om informatie in hun brein te verwerken. Terwijl anderen nog bezig zijn met voorbereidingen zijn ADHD kinderen al bezig met de volgende stap! Indien nu de informatiepaden tussen de twee hersenhelften verstoord zijn, wordt het neurosysteem gestresst en gespannen wanneer informatie niet kan gaan naar waar die zou moeten gaan. Hoe meer stress in het neurosysteem hoe meer het sympatische deel van het autonome zenuwstelsel dominant wordt zodat het systeem meer en meer “hyper” wordt.

Kinderen met deze korte attentie-radius vertonen over het algemeen lage niveaus van glucose-metabolisme in de corticale delen van de hersenen. Zij vertonen naast dit lager niveau van hersengolf-activiteit een patroon van minder zuurstofverbruik in de hersenen, waarbij sommige studies een verhoogde theta-activiteit laten zien in de frontale en centrale locaties van de cortex, naast een verlaagde beta-activiteit in de posteriore en temporale regionen van de cortex. ]

Kort samengevat: Deze resultaten kunnen worden gezien als een aanwijzing dat veel mensen met ADD moeite hebben met het in stand houden van hogere niveaus van hersenprikkeling wat samen gaat met het in stand houden van alertheid en gerichte aandacht.

Breinstimulaties (dmv behulp van Binaural Beat) die de hersenen uitnodigen om op een hogere frequentie te gaan functioneren blijken in vele gevallen uiterst efficiënt in de behandeling van ADD en ADHD. Om de beide hersenhelften te synchroniseren wordt in eerste instantie een programma aangeboden dat op een frequentie ligt die gelijk is aan de snelheid waarop het brein van de cliënt normaal functioneert. Dit stimuleert een onmiddellijke synchronisering van de hersenhelften. Daarna kan worden begonnen met een programma dat de frequenties langzaam opvoert. De cliënt voelt zelf wanneer dit programma “geen rek” meer heeft.  Na enkele dagen dit programma te hebben herhaald is het brein in staat een volgend programma te accepteren waar weer een hoger bereik mee wordt gevoerd. De elasticiteit  van de hersenen wordt met ieder programma ruimer. Zo geeft de cliënt zelf aan hoe snel de beta-frequenties kunnen worden geïntroduceerd waarin een normaal functioneren van focus en aandachtgerichtheid als natuurlijk worden ervaren.

Het moge uit bovenstaande duidelijk zijn dat een persoonlijke benadering van de programma’s de voorkeur geniet, maar dit blijkt in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Door een trapsgewijze structuur in de programma’s te brengen worden alle gebieden die gestimuleerd dienen te worden bediend van de noodzakelijke impulsen. Zo kan het zenuwstelsel worden her-opgevoed en de beide hersenhelften in balans worden gebracht om beter met elkaar te kunnen communiceren. Door herhaald gebruik wordt een normaal functioneren van de hersenen bereikt waardoor het kind voor zichzelf een stressvrije levensconditie genereert. Het kan weer leren en met anderen omgaan omdat zijn gedrag nu de sociale norm accepteert.

Ik kan maar niet begrijpen dat de overweldigende hoeveelheid informatie die studies over deze behandeling heeft voortgebracht niet wijds en zijds bekender is. Ligt het misschien aan de farmaceutische industrie die geen baat heeft bij de baat van de patient? ADD en ADHD zijn condities waar een heel gezin onder kan lijden. Het is verheugend dat een cliëntvriendelijke behandeling als de BreinRitme Methode zo’n efficiënte therapie kan betekenen waarmee de problemen, die ADD en ADHD veroorzaken,  kunnen worden opgelost. Geen nare bij-effecten. Geen levenslange rekeningen bij de apotheek. Geen spanningen meer in de familie. De BreinRitme Methode geeft deze kinderen weer de mogelijkheid om in harmonie met hun omgeving te functioneren.

Mocht u gebruik gaan maken van het pakket van ABNW, lees dan zorgvuldig de bijgevoegde informatie. Het zal de behandeling alleen maar soepeler laten verlopen.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.