Eliane van Beukering / blogs

En wat als koffie drinken de levensduur verlengt?Eliane van Beukering

Eliane van Beukering is voedingsdeskundige en vitaliteitscoach.

En wat als koffie drinken de levensduur verlengt?

 • De koffiepauze van verpleegkundigen ...
• De rol van de dosis
• Het hart houdt van koffie
• Consumenten in goede gezondheid


Naast het feit dat koffie cafeïne bevat -een stof die een ambivalent effect heeft op het organisme- weet 'het grote publiek' weinig over de samenstelling van koffie. Heel vaak weet men niet dat koffie geen enkele calorie bevat (als het om zwarte koffie gaat) maar wel anti-oxidanten, mineralen (kalium, magnesium, mangaan) en vitamine B3 (niacine).

 
koffie draagt overigens ook bij tot de nodige dagelijkse vochtvoorziening. Kortom, koffie past perfect bij een evenwichtige voeding. Een aantal studies wijst op het beschermend effect van koffie bij heel wat ziekten, maar over de impact van koffie op de mortaliteit is niet zoveel geweten.


De koffiepauze van verpleegkundigen ...
De Amerikaanse onderzoekers bestudeerden het verband tussen de consumptie van koffie en de mortaliteit (door cardiovasculaire aandoeningen, kanker en andere oorzaken) bij 41.736 mannen en 86.214 vrouwen die respectievelijk 18 en 24 jaar gevolgd werden. De data waren onder meer afkomstig van beroemde Nurses Health Study. De proefpersonen hadden bij het begin van het onderzoek geen cardiovasculaire aandoening en geen kanker.
6.888 mannen overleden tijdens de studie, 2.049 door een cardiovasculaire aandoening en 2.491 door kanker. Bij de vrouwen werden 11.095 overlijdens vastgesteld (2.368 door cardiovasculaire aandoeningen en 5.011 door kanker).


De rol van de dosis
Na correctie voor een aantal factoren pleiten de onderzoeksresultaten voor de consumptie van koffie. Het relatief mortaliteitsrisico (door welke oorzaak dan ook) daalt met het aantal koppen koffie:
- Bij mannen daalt het risico met 3% vanaf een consumptie van 2 à 3 kopjes koffie per dag, met 7% bij 4 à 5 kopjes en met 20% bij meer dan zes koppen koffie per dag. Het risico blijft zo goed als ongewijzigd bij mensen die minder dan een kop of geen koffie drinken.
- Bij vrouwen is het effect van koffie nog meer uitgesproken: het risico daalt al een beetje vanaf een consumptie van vier koppen koffie per week en met 25% vanaf een consumptie van 4 à 5 kopjes per dag.


Het hart houdt van koffie
Het omgekeerde verband kan gedeeltelijk verklaard worden door een reductie van de cardiovasculaire mortaliteit die paradoxaal onafhankelijk is van de toevoer van cafeïne. Daarnaast blijkt er geen enkel verband te zijn met het mortaliteitsrisico door kanker.
Wat cafeïnevrije koffie betreft werd vastgesteld dat de consumptie gepaard gaat met een bescheiden reductie van de mortaliteit (door welke oorzaak ook) die toe te schrijven is aan een daling van de cardiovasculaire aandoeningen.


Consumenten in goede gezondheid
Dit onderzoek heeft uiteraard zijn beperkingen. De proefpersonen brachten zelf verslag uit over hun consumptiegedrag en bovendien waren ze bij het begin van de studie in goede gezondheid.
Bij mensen met milde hypertensie lijkt cafeïne in bepaalde omstandigheden de bloeddruk te doen stijgen door een vergroot effect van stress of fysieke inspanning. Ook zwangere vrouwen drinken liefst niet te veel koffie, niet meer dan drie of vier koppen per dag.
Tenslotte moet men ook weten dat niet gefilterde koffie het cholesterolgehalte in het bloed lichtjes doet stijgen.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.