Prasadam Schmitz / blogs

Onderweg met Overtuigingen (deel 1)Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Onderweg met Overtuigingen (deel 1) Voor een bevolkingsgroep die geen kleuren zou kunnen zien is de wereld zwart-wit met een oneindig aantal grijzen er tussen in. In die groep weet iedereen dat. Zij zijn daar allemaal van overtuigd. Als jij of ik daar aankomen en over kleuren gaan praten staan ze met hun oren te klapperen en met hun ogen te knipperen. Ze weten niet waar je het over hebt. Iedereen weet toch dat er alleen grijswaarden bestaan. Kijk maar in alle boeken die hun wetenschappers geschreven hebben. Vraag maar aan iedereen die je tegenkomt. En kijk maar eens goed uit je doppen. Niemand zal dat absurde idee van jou serieus nemen. Het is toch zeker zoals het is! En niet anders. Uit dit voorbeeld kun je opmerken dat geloofsovertuigingen een bijzonder krachtige factor zijn die voor ons bepalen hoe de werkelijkheid er uit ziet. Die overtuigingen hebben wij in de loop van het leven aangenomen en geïnstalleerd in ons systeem. Ze zijn zo diep in onze harde schijf gegrijnd dat ze zo goed als niet vervangbaar zijn. Dat is vanuit praktisch oogpunt best handig, want we hoeven dan niet elke dag opnieuw allerlei afwegingen te maken om op een juiste manier met de omgeving om te kunnen gaan. Maar soms... Soms echter dragen wij een of meerdere overtuigingen mee die ons eigenlijk meer schade toebrengen dan nuttig zijn. Bijvoorbeeld, iemand zou kunnen denken (een overtuiging hebben) dat hij of zij nooit een juiste partner zou kunnen vinden. Of dat hij nooit een goede baan zal vinden, of dat zij nooit aardig gevonden zal worden. Wel, een dergelijke overtuiging weerhoudt die persoon dan om zich zo op te stellen dat een mogelijke partner, baan of sympathie wordt opgemerkt. En dus wordt hij/zij opnieuw en opnieuw bevestigd in de overtuiging: “Zie je wel, ik weet toch dat het zo is!” Geloofsovertuigingen zijn het zaad voor het vormen van de werkelijkheid. Om bewust je ideale werkelijkheid te creëren moet je er van uit gaan dat je in feite al hebt wat je graag nu zou willen. Het geheim van geloven in overtuigingen is om die als vanzelfsprekend te zien. Vanzelfsprekendheid betekent dat je er in feite al overtuigd bent dat iets al is zoals je wenst dat het zou moeten zijn; je hebt het al gecreëerd, het is je al geschonken. Er bestaat geen twijfel. Je beschouwt dingen als vanzelfsprekend waarvan je met een onwankelbaar geloof weet dat het is zoals het is. Geloven is vertrouwen hebben. Het soort van vertrouwen waarvoor niet eens bewijzen nodig zijn. Hoe kun je nu een wens-gedachte tot een overtuiging omvormen?
Overtuigingen zijn voor de meeste mensen zo moeilijk aan te passen omdat zij in de diepste, verste krochten van het onbewuste liggen opgeslagen. Vandaar dat een aanpak via methoden die alleen werken op bewust niveau weinig of helemaal geen invloed hebben op en in het onbewuste. (Je weet op bewust niveau dat je zou moeten ophouden met roken, maar zolang het onbewuste daar een andere mening over heeft is het vechten tegen de bierkaai!) Je zult echt een strategie moeten vinden die werkt op het zelfde diepe onbewuste niveau. Zo’n strategie bestaat en heet de BreinRitme Methode. 
De BreinRitme Methode is een combinatie van verscheidene disciplines en technieken waardoor een directe toegang tot het onbewuste wordt gecreëerd om daar efficiënt werk te verrichten. De basis van de BRM is meditatie. Geen enkele andere methode is zo efficiënt om in onbewuste regionen helend werk te verrichten als mediteren. En van alle meditatie-methoden zijn de BreinRitme Meditaties het meest efficiënt omdat zij gebruik maken van een nieuwe technologie die met meer precisie versneld toegang creëert om tot diepere lagen in het bewustzijn door te dringen. Deze diepere lagen zijn met traditionele meditatie-methoden niet eenvoudig te bereiken. Via de BreinRitme meditaties kunnen bevestigingen worden opgenomen die de overtuigingen de juiste plaats geven waar zij hun invloed kunnen gaan uitoefenen. Juist omdat de overtuigingen op plaatsen moeten worden geïnstalleerd waar alleen meditatie toegang heeft, is meditatie eigenlijk de enige techniek, de enige methode, de enige weg, om nieuwe overtuigingen als vanzelfsprekendheden te installeren. Om terug te komen op het bovenstaande voorbeeld: als zo iemand de overtuiging zou kunnen installeren: “Ik ben een aardige en aantrekkelijke persoonlijkheid die open staat voor een leuke partner,” dan ontstaat er een compleet andere dynamiek in de wijze waarop deze persoon zich gedraagt. Hij of zij zal daardoor op een nieuwe manier communiceren met de omgeving. Zowel op bewust al onbewust niveau. Deze verandering zal onherroepelijk resulteren in het ontmoeten van een juiste partner. Er zijn vier stappen nodig om dit proces in werking te zetten: 1. Weet duidelijk en klaar wat je wil 2. Formuleer de gewenste situatie tot affirmatieve bevestigingen 3. Combineer de affirmaties met de juiste BreinRitme Meditatie 4. Ga dagelijks mediteren met die speciale BreinRitme Methode Zo simpel is dat. Laat de BreinRitme Methode haar werk doen en je zult merken dat beetje bij beetje de wereld er anders voor je zal gaan uitzien. Meer zoals je dat voorheen alleen in je stoutste dromen kon meemaken. Volgende keer bespreek ik hoe je affirmaties moet formuleren. Take care!

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.