Prasadam Schmitz / blogs

Blogvraag over persoonlijke affirmatie (meditatie)Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Blogvraag over persoonlijke affirmatie (meditatie)

Nee, tijdens de workshop " Creëer je eigen toekomst" wordt geen persoonlijke meditatie gemaakt. Wel is de workshop heel persoonlijk gericht, want er persoonlijke affirmaties opgenomen. Die affirmaties worden op hun beurt onder een speciale BreinRitme-Meditatie " gemonteerd".

Wat is een affirmatie?
Affirmeren is het zich in herinnering brengen van een zekerheid.

Wanneer ik zeg tegen mezelf: " niemand vind me aardig", dan zal mijn onbewuste mij tonen dat ik daar gelijk in heb. Wat mijn onbewuste dan doet is mijn gedrag zo uitstippelen dat niemand mij aardig vindt.

Wanneer ik er echter van overtuigd ben dat ik een getapt figuur ben, dan zal mijn onbewuste mij ander gedrag laten creëren waarbij ik wel aardig gevonden word.

Er bestaat ongelooflijk veel misverstanden over de werking van overtuigingen, en nogmaals, affirmaties zijn niets meer dan een zich herinneren van overtuigingen.

Het doel van de workshop " Creëer je eigen toekomst" is om een helder beeld te laten groeien van wat we nu echt in en van het leven willen, om daarna die inzichten in het systeem van ons onderbewuste te laten integreren. Hoe beter dat dit lukt, hoe efficiënter het onbewuste die inzichten als eigen strategieën op een natuurlijke wijze gaat invullen. Het is duidelijk dat het proces van integratie in het onbewuste van essentieel belang is voor het welslagen van de opzet. Daarom gebruiken wij de krachtige steun die de BreinRitme Methode aanreikt.

Laat ik het verloop van deze workshop schetsen.

De eerste stap is het zoeken en vinden van gewenste doelen in het leven.

Dat kan variëren van het aanpassen van persoonlijke eigenschappen die we niet zo prettig vinden, tot zakelijke doelen, tot geestelijke groei, enz.

Dan komt er een tweede, enorm belangrijke stap. We gaan onderzoeken welk deel van onze onbewuste levensovertuigingen bezwaren heeft tegen het aangaan van die nieuwe doelen. Een uiterst interessante zoektocht, vaak met ontdekkingen die voor de meeste mensen waarlijk een openbaring betekenen kan. We komen oog in oog met allerlei mechanismen " die werken op onbewust niveau" die ons (tot op heden) hebben tegengewerkt, ja zelfs hebben gesaboteerd in het bereiken van onze doelen!

Laten we iemand als voorbeeld nemen. Stel je iemand voor die meer gewaardeerd wil worden op het werk, maar die telkens een promotiekans aan zijn neus voorbij ziet gaan.

Als die iemand een affirmatie formuleert die zegt: " ik krijg promotie", maar er is een stemmetje in zijn achterhoofd dat zegt: " och joh, je weet toch dat ze jou altijd zullen overslaan", dan zal de affirmatie geen enkele uitwerking hebben, maar zal (de veel krachtigere affirmatie van) dat stemmetje er voor zorgen dat hij inderdaad weer de boot zal missen.

De workshop geeft daar oplossingen voor. Daar leren we hoe we de essenties van onze doelen kunnen ontdekken en hoe we allerlei bezwarende mechanismen uit de weg kunnen ruimen. Wat er dan overblijft is een nieuw vertrouwen, een rotsvaste geloofsovertuiging dat het leven zich zal ontwikkelen volgens de nieuw uitgezette doelen. Om het zaadje voor die overtuiging extra levenskracht en zekerheid geven, bedden we die nieuwe inzichten in een Brein Ritme frequentie. Een speciale frequentie werd gekozen die werkt in een gebied waar de integratie van nieuwe kennis efficiënt wordt bevorderd. Uit vele onderzoeken is gebleken dat de hersenenfrequenties eigen functies dienen. Om slapeloosheid te overwinnen heb je een andere frequentie nodig dan om te leren je te concentreren. Om mystieke inzichten te stimuleren gebruik je andere frequenties dan om van stress af te geraken. Nu we precies weten waar al die frequenties hun uitwerking hebben kunnen we ze met behulp van de BreinRitme Methode effectief gebruiken om specifieke doelen te bereiken. Vandaar dat ter bekrachtiging van de inzichten die we in de workshop opdoen, die inzichten over een BreinRitme meditatie worden geplaatst. Als een soort van versnellingsactie die tot vastere resultaten leidt.

Kort gezegd gebeuren er twee dingen in de workshop:

  1. We ontdekken nieuwe doelen in het leven, en

  2. We gebruiken de BreinRitme Methode om die doelen efficiënt in ons leven in te passen.


Het ga jullie goed,

Prasadam

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.