Prasadam Schmitz / blogs

Klachten oplossen met breinritme meditatiesPrasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Klachten oplossen met breinritme meditaties

Als ik de vraag juist lees, zijn er twee kanten aan deze vraag. In de eerste plaats wil de vraagsteller meer weten over het verband dat zou bestaan tussen meditatie en hersenfrequenties, en op de tweede plaats vraagt hij/zij of je de meditaties kunt gebruiken om van klachten af te komen.

In mijn opinie is de tweede vraag het meest interessant, want die heeft twee lagen waar veel verhelderende informatie in kan worden gevonden.

Laten we eerst kijken naar het verband tussen meditatie en hersenfrequenties. Mediteren is een techniek. Een praktische techniek die onze hersenen stimuleert om tot rust te komen. Dat tot rust komen houdt in dat de frequentie waarop de hersenen werken lager wordt. Hoe lager de frequentie, hoe rustiger je bent. Zo werkt het mechanisme. Dus zijn meditaties inderdaad alleen om te worden gebruikt om in bepaalde hersenfrequenties te komen. Dat betekent eigenlijk dat je BreinRitme-technologie helemaal niet nodig hebt om te mediteren. Kijk maar naar Zen-monniken, kijk naar de tradities in India, kijk naar de kloosterlingen bij ons. Maar als je nu de meest efficiënte techniek van mediteren kiest, zal het resultaat evenredig blijken. Dat blijkt nu de BreinRitme-methode te zijn. Door de ontdekking van het verschijnsel entrainment (misschien met link naar de uitleg) is deze meditatie-techniek ontwikkeld. Een techniek die veel sneller tot diepe meditaties leidt dan de traditionele methodes. Met als gevolg de meest efficiënte resultaten. Simpel.

Het tweede deel van de vraag heeft, wanneer je er even bij stil staat, een interessante diepgang. Je kunt twee lagen ontdekken in de wijze waarop de vraag is gesteld. Het interessante aspect is nu of het wel de verstandigste manier is om de vraag zo te stellen, en wat kunnen door die vorm van vragen opmaken over de instelling van de vragensteller.

Allereerst wil de vraagstelster weten of klachten kunnen worden opgelost door gebruikmaking van de BreinRitme methode. Het antwoord is heel simpel: Ja, veel klachten. Niet allemaal, natuurlijk, maar wel klachten die door ons zelf zijn gegenereerd. Door de meditaties komen we langzaam tot het inzicht HOE we het voor elkaar krijgen om die klachten überhaupt te maken, te construeren, te vormen. Omdat dit proces zich bij de meeste mensen vanuit de automatische piloot afspeelt, weten die mensen ook niet dat zij het zelf zijn die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van hun klachten. Voor hen schijnt het dat ze het slachtoffer zijn van omstandigheden die buiten hun invloedsfeer plaatsvinden. Mediteren schijnt licht over dat proces. We ontdekken hoe het werkt en kunnen zo beslissen om dat proces te laten continueren, of om een ander proces daarvoor in de plaats te gebruiken, waaruit ook andere resultaten zullen voortvloeien. Zo kunnen we bepaalde klachten uit ons leven laten verdwijnen.

Er zit echter een ander aspect aan deze vraag waar we eens naar moeten kijken. Als iemand een klacht heeft kan hij daar op twee manieren mee omgaan. Hij kan 1: proberen de klacht op te ruimen, of hij kan 2: streven naar een andere, een gewenste situatie waar die klacht niet voor kan komen. Anders gezegd, sommige mensen willen ergens VANAF, en andere mensen willen ergens HEEN. Ik zal een voorbeeld geven. Stel dat er iemand is die niet in het openbaar durft te spreken. Hij wil dat eigenlijk wel kunnen. Nu kan hij dit op twee manieren benaderen. Hij kan een manier zoeken om van zijn probleem (klacht) af te komen, maar hij zou zich ook een situatie kunnen voorstellen waarbij hij zich helemaal vrij voelt en weet dat hij zich in elk gezelschap lekker voelt. Misschien lijkt dit op het eerste gezicht niet zo belangrijk, maar als we daar wat beter naar gaan kijken ontdekken we dat juist dit verschil het verschil uitmaakt.

Om meer inzicht hierin te verkrijgen moeten we aandacht schenken aan de werking van het onbewuste. We weten dat het onbewuste de grootste invloed heeft op de wijze waarop we ons leven invullen. Als we dan een methode kunnen vinden die het beste aansluit met de werkwijze van het onbewuste, dan hebben we meer kans dat we een positieve invloed kunnen krijgen op de werking van ons leven. Zo weten we bijvoorbeeld dat het onbewuste niet in negatieven kan denken. Je kunt niet tegen het onbewuste zeggen: je mag niet aan blauwe sinasappelen denken, dan is het al te laat. Want eerst moet het onbewuste een beeld van blauwe sinasappelen creëren voordat er een " delete"-knop kan worden ingedrukt. Dus als we het onbewuste opdracht geven iets NIET te doen, moet het EERST juist wel doen wat we niet willen dát het doet. Anders gezegd, telkens als we het onbewuste de opdracht geven om van een klacht af te geraken, geven we het onbewuste opnieuw een impuls om er juist wel mee bezig te gaan. En door telkens weer aandacht te schenken aan de klachten worden ze eigenlijk telkens weer versterkt in plaats dat ze afnemen.

Als we echter niet aan de klacht denken, maar denken aan wat we WEL willen, dan zal het onbewuste niet de klacht oproepen, en die dus ook niet versterken!

Wat is nu de beste methode om de positieve gedachtegang te volgen.

Wel, wanneer je van een klacht af wil moet je voorstellen hoe het leven er uit ziet als die klacht niet meer aanwezig zal zijn. Maak dát beeld dan tot doel van je overwegingen en je meditaties. In het geval van de persoon met sprekersangst kan het gevoel van totaal zelfvertrouwen en vrijheid het doel zijn waar hij HEEN wil.

Richt je meditaties en je denken op het GEWENSTE doel. Dat zal dan vanzelf de plaats gaan innemen van de klacht.

Veel succes

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.