Prasadam Schmitz / blogs

De belangrijkste oorzaak van stress en burn-outPrasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

De belangrijkste oorzaak van stress en burn-out

Maar toen ik daadwerkelijk begon te schrijven, stuitte ik onmiddellijk op een groot probleem. Zou ik mijn aandacht richten op stress als verschijnsel in onze samenleving? Of zou het beter zijn om me te richten op de desastreuze effecten die door stress worden veroorzaakt? Of, dacht ik, is het misschien verstandiger om in de eerste plaats over de medische invalshoeken te praten. Of, misschien nog belangrijker, de psychische gevolgen die stress kan veroorzaken?

Als ik al die aspecten zou willen belichten, zou het wel een aardig uitgebreid boekwerk kunnen worden, dat was duidelijk. En dat zou ten koste gaan van de helderheid die ik zou willen overbrengen. Duidelijk, beknopt en klaar, zo moest mijn boodschap over komen. Dus, dan maar opnieuw beginnen.

Weer drongen zich al die gecompliceerde aspecten van stress op. Ik werd er bijna zelf gestrest door! Van de ene kant wilde ik een zo volledig mogelijk beeld geven, maar van de andere kant wilde ik niet verzanden in overtollig geleuter. Aan de ene kant wilde ik niet iets essentieels er uit laten, maar anderzijds zit niemand te wachten op complexe beschouwingen.

Ik ben maar naar bed gegaan, met in mijn achterhoofd om dit probleem dan maar over te geven aan de " zwarte doos". Vol vertrouwen heb ik het moede hoofd te ruste gelegd. De zwarte doos is een van mijn favoriete technieken voor het oplossen van complexe problemen. Favoriet om twee redenen. In de eerste plaats is deze methode uiterst efficiënt, en in de tweede plaats hoef ik me er niet voor in te spannen. Dat laatste sluit mooi aan bij mijn levensopvatting: " waarom zouden we moeilijk doen, als het makkelijk ook gaat?"

Een " Zwarte Doos?", vraag je misschien. Wel, dat is een begrip dat zijn oorsprong kent uit de cybernetica, waarin gesteld wordt dat de natuur een zelfregulerend systeem is dat zich altijd op de meest efficiënte manier tot een harmonische orde tracht te organiseren. Anders gezegd: als je de natuur ongestoord zijn gang laat gaan komt alles goed. Het woord ongestoord is veel betekenend, want dat zegt dat we niet hoeven te weten welke methoden of technieken de natuur daarvoor gebruikt om het toch goed te laten verlopen. Het is als het ware een zwarte doos waarin de natuur de chaos bergt, de doos sluit, en dan haar ordeningssysteem er op in laat werken. Niemand weet wat er in die doos gebeurt Niemand weet hoe... We weten alleen dat als de doos weer open gaat de chaos weer tot een overzichtelijke orde is herschapen.

Wanneer ik nu met een wanorde in het hoofd geen oplossing kan bedenken voor mijn problemen, gebruik ik simpelweg dit zwarte-doos-verschijnsel. Ik ga naar bed, denk even stevig aan die onoverzichtelijke bende en stop die dan in zijn geheel " in mijn zo levendig mogelijke fantasie" in mijn zwarte doos. Daarbij geef ik die doos als het ware mijn zegen en zeg dat ik er op vertrouw dat er de volgende ochtend een orde uit tevoorschijn komt. Die orde schept de duidelijkheid. En dan wéét ik dat de oplossing er uit springt.

Terug naar mijn stressvragen. Ik heb ze in mijn zwarte doos gedaan, heb de doos gesloten, en ben lekker gaan slapen. De volgende dag werd ik wakker met de mantram Tat Tvam Asi in mijn hoofd. Hé, een mantram?, zo vroeg in de ochtend? Hoezo een mantram?... En toen realiseerde ik me dat deze mantram de oplossing was die uit mijn zwarte doos tevoorschijn kwam. Een simpelere oplossing kan er niet bestaan! Alle stress en alle stress gerelateerde problemen worden veroorzaakt doordat wij niet willen beseffen hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Tat Tvam Asi, zeggen ze in het Sanskrit: Het Is Zoals Het Is. De wereld is niet anders dan zoals zij is. En ook al zijn we het daar niet mee eens, deze eenvoudige waarheid wordt daar niet door aangetast. En als ik me nu druk ga maken omdat ik het liever toch anders zou willen, dan raakt niet de werkelijkheid, maar raak ik zelf gefrustreerd. Ergo: stress.

Het mooie van dit simpele inzicht is eigenlijk dat we dan gaan beseffen dat we zélf die stress veroorzaken. Niet de wereld om ons heen. Niet het werk, niet de kinderen, niet de beurs. Niets dan wijzelf. Het is de wijze waarop wij besluiten om te gaan met de omstandigheden die de veroorzaker is van stress, of van rust. Zolang wij van de omstandigheden eisen dat die zich hebben aan te passen aan onze wensen, zullen we therapieën, pillen, workshops, boeken enz op de markt zien die ons uiteindelijk allemaal zullen vertellen:

Tat Tvam Asi

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.