Prasadam Schmitz / blogs

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), één van mijn grote liefdesPrasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), één van mijn grote liefdes

NLP werd oorspronkelijk ontwikkeld door twee Amerikanen, Richard Bandler en John Grinder. Zij verwonderden zich over het gegeven dat er zoveel verschillen bestaan in de competentie van mensen, zelfs wanneer zij een gelijksoortige achtergrond delen. De een wordt na zijn opleiding een bekwaam vakman, terwijl een ander die de zelfde opleiding heeft afgerond, er helemaal niets van bakt. In het onderzoek dat zij instelden bezochten zij een aantal mensen die allen vaklui waren in hun gebied. De opzet was om vast te stellen welke technieken, of (in NLP-termen) strategieën deze hoogbekwame lieden hanteerden en in hoeverre deze strategieën verschilden van die welke de anderen gebruikten. Resultaten van hun onderzoek lieten duidelijk zien dat onbewuste strategieën bepalend zijn voor het welslagen van het ons functioneren. Uit deze bevindingen is NLP ontstaan.

De letters NLP staan voor de drie aspecten van het menselijk functioneren die bepalend zijn voor zijn houding in de wereld.
De N staat voor Neuro het zenuwstelsel, inclusief het brein,
de L staat voor Linguïstisch dat is de taal die iemand gebruikt om zich uit te drukken, en
de P staat voor Programmeren dat is het vormen van patronen waarmee iemand de indrukken en ervaringen uit zijn leven organiseert.

Het moge duidelijk zijn dat iedereen een heel eigen manier heeft waarmee hij of zij deze drie aspecten gebruikt om te komen tot een model van de wereld, een model van de werkelijkheid. Zoals de uitdrukking zegt: zoveel zielen, zoveel zinnen. Alle verschillen zijn de gevolgen van de wijze waarop de N, de L en de P door het individu worden ingezet. Die uiten zich dan uiteindelijk in herkenbare patronen waarmee wij in het leven staan. De een laat zich leiden door een drang naar vernieuwing, een ander houdt het liever bij het oude. De een is visueel ingesteld, de ander leeft meer vanuit zijn gevoel. De een is bang voor het donker, een ander voelt zich juist beter op zijn gemak in de duisternis.

Meestal weet men niet wat de oorzaak is van deze verschillen in levenshouding en voorkeuren. Dat is ook niet altijd nodig. Maar soms is iemand niet tevreden met het eigen functioneren, en wil hij verandering brengen in zijn patronen. Iemand met een angst voor een lift voelt zich waarschijnlijk niet erg gemakkelijk als hij naar de bovenste verdieping van een wolkenkrabber moet. Graag zou hij van die fobie, van die angst afraken. Dan is NLP een prachtig hulpmiddel om die angst te vervangen door een vrijblijvendheid, of zelfs een onverschilligheid wat betreft het gebruik van liften. Of iemand zoekt een oplossing voor zijn opvliegend karakter, of iemand wil stoppen met roken Of iemand zou beter willen communiceren met zijn medewerkers op de werkvloer. Allerlei redenen om een bezoekje te brengen aan een NLP-practitioner. NLP helpt je op een eenvoudige en praktische wijze om zelf een oplossing te vinden voor je probleem. Ik wil dit herhalen: NLP verandert niets aan je; NLP helpt je om ZELF een verandering op gang te brengen. Het wijst je de weg. Een praktische weg.

NLP wordt vaak gebruikt bij deze soort problematiek. Maar naast therapeutische invalshoeken, kent NLP nog een werkwijze. Het blijkt een schitterend stuk gereedschap om te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling. Door NLP kun je inzicht krijgen in de remmingen, de angsten, de vooroordelen enz. die je tegenhouden in je eigen geestelijke en spirituele ontwikkeling. Het is ongelooflijk moeilijk om zonder hulpmiddelen je eigen beperkingen te kunnen onderscheiden. De beperkingen zijn juist de filter die ons geen doorgang toestaat om de daarachter liggende mogelijkheden te kunnen waarnemen. Door nu gebruik te maken van de uiterst verfijnde strategieën die NLP heeft ontwikkeld, kunnen deze verborgenheden worden herkend, en aan de oppervlakte worden gebracht. Een herkenning ervan is meestal al voldoende om het persoonlijke groeiproces op gang te brengen.

Een belangrijk aspect van de ontdekkingstocht naar het ware zelf is de werkwijze van het onbewuste. Wij weten allemaal dat we bewust zijn, maar hoe dat bewustzijn in elkaar zit, en hoe het werkt is voor de meesten van ons een raadsel. Het blijkt telkens weer een ongelooflijke openbaring te zijn wanneer we ontdekken dat wij voor het grootste gedeelte van ons leven gestuurd worden door wat we onbewustbesluiten. Wat dat betekent is dat wij niet weten waarom en hoe wij tot besluiten en beslissingen komen. Misschien klinkt dit wat deprimerend, maar de meeste mensen zijn de robots van hun eigen onbewuste. Nou, als je daar eenmaal achter bent gekomen, voel je onmiddellijk de neiging opkomen om zelf het heft in handen te nemen, en om zelf te gaan bepalen hoe je eigen leven zich moet gaan ontvouwen. Je wilt zelf aan het stuur staan. Met NLP krijg je een gebruiksaanwijzing in handen van jezelf. Daarmee kun je de ontdekkingstocht aanvangen die je naar nieuwe en opwindende levensdoelen zal voeren, die een hogere mate van voldoening in zich herbergen.

Enkele van die ontdekkingstochten die je met NLP kunt gaan beginnen zijn:

"¢ Hoe construeer ik mijn realiteit? Is die wel juist? Hoe weet ik of die juist is of niet? Kan ik voor een andere werkelijkheid kiezen?

"¢ Hoe vorm ik in mijn geest de overtuiging van wat waar is en wat niet waar is? Kan ik er achter komen of mijn overtuiging wel op een juiste wijze tot stand is gekomen? Of heb ik me laten misleiden door invloeden die buiten mijn bewustzijn om zijn binnengeslopen?

"¢ Hoe weet ik wanneer ik gelijk heb? Hoe bepaalt mijn bewustzijn mijn gelijk/ongelijk? Welke stappen neemt mijn logisch brein om tot conclusies te komen die mij vertellen wat waar is en wat niet?

"¢ Hoe bepalen mijn hersenen dat ik sommige dingen zeker weet, en andere dingen niet? Bestaat zekerheid eigenlijk wel?

"¢ Wat zijn levensovertuigingen, en hoe bepalend zijn die voor mijn opvattingen in het leven? Wat is het programma dat mijn onbewuste afdraait om mijn overtuigingen telkens maar weer naar mijzelf toe te kunnen bevestigen?

"¢ Hoe groot is de invloed van mijn opvoeding op de keuzen die ik maak in mijn leven?

"¢ Enzovoort, enzovoort.

Misschien klinkt dit allemaal wat vaag in de oren, maar inzicht in deze processen zullen je toegang verschaffen tot je binnenste zelf. Daar moeten de aanpassingen, de veranderingen, de groei plaatsvinden. Pas als je toegang hebt tot jezelf komt het inzicht. En inzicht leidt tot ontdekkingen als:

" Hé, nu weet ik wat ik kan doen aan mijn gebrek aan zelfvertrouwen,"

" Hé, nu weet ik hoe ik beter met mijn relatie kan communiceren,"

" Hé, nu heb ik een weg gevonden om me beter te kunnen concentreren."

" Hé, nu begrijp ik hoe ik steeds tegen dezelfde problemen aanloop. Nu weet ik wat ik er aan kan doen. Nu heb ik oplossingen."

Tot aan oplossingen van diepere levensvragen, als:

" Nu weet ik hoe ik met mijn gevoel voor spiritualiteit moet omgaan,"

" Nu weet waarom ik mij wil inzetten om anderen te helpen,"

" Nu voel ik wat het betekent om lief te hebben"

. Om maar een paar kwesties te noemen.

Nu rijst natuurlijk de vraag: " Nou, Prasadam, hoe werkt dat dan in de praktijk?"

Wel, ABNW is druk bezig een online cursus te ontwikkelen voor iedereen die het leven spannender en mooier wil maken. NLP is de spil waar om heen allerlei andere technieken en trainingsmethoden worden gebruikt. Een belangrijk deel zal ook zijn ingenomen door de BreinRitme-meditaties. Wat speelse filosofie en praktische psychologie maken van het geheel een mix voor een pleziertocht naar de verborgen schatten van je eigen ik.

We houden het spannend, hier bij A Bright New World.

Take care,

Prasadam

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.