Prasadam Schmitz / blogs

Vraag het Prasadam...Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Vraag het Prasadam...

Wat een goede vraag!

Het antwoord zou een omvang van een boek moeten hebben om alle aspecten goed uit te kunnen diepen, maar daar is op een blog geen plaats voor. Dus sneltreinen we er door.

Mediteren werd tot voor enkele decennia geleden gezien als een aangelegenheid waar alleen monniken en heiligen zich mee bezig hielden. Een soort van intensief bidden. Maar we zijn nu tot andere inzichten gekomen.

Lang zijn we van mening geweest dat lichaam, geest en spirit afzonderlijk van elkaar functionerende systemen waren, die weinig of geen invloed hadden op elkaar. Die zienswijze is een duidelijke erfenis van onze westerse filosofie, die graag alles in categorieën en hokjes wenst in te delen. Maar tegenwoordig komt men tot andere conclusies, o.a. dankzij voortschrijdend inzicht op het gebied van de wetenschap. Nu blijkt dat er geen enkel systeem kan bestaan dat niet deel is van een ander systeem, en dat al die systemen elkaar beïnvloeden. Een duidelijk voorbeeld van de beïnvloeding van de geest op het lichaam is bijvoorbeeld de schaamtegevoelens waar pubers vaak mee te maken krijgen: alleen al de gedachte om voor joker te staan laat het lichaam reageren door te blozen.Zo ook zijn wij op het verkeerde been gezet door te veronderstellen dat mediteren alleen iets met de geest te maken heeft. De geest beïnvloedt het lichaam en omgekeerd. De laatste decennia komen er meer en meer aanwijzingen dat de mentale rust die door meditatie wordt opgeroepen zijn weerklank krijgt op lichamelijk gebied. Zo worden door meditatie de hersenen gestimuleerd om op een lagere frequentie te gaan functioneren. Dit op zijn beurt stimuleert de hersenen om nieuwe neurale verbindingen aan te maken, waardoor zich een meer en meer helder en efficiënt denken kan ontwikkelen. Ook worden de hersenen door meditatie geprikkeld om bepaalde gunstige hormonen aan te maken en om afbraakprocessen te laten vertragen. Zeer duidelijk op het lichaam gericht, dus.

Opnieuw worden wij hier bevestigd in de nieuwe wetenschappelijke modellen, dat lichaam en geest één cybernetische eenheid vormen, een systeem zonder duidelijk gemarkeerde grenslijnen waarbij op elk niveau alle delen elkaar onderling beïnvloeden.

Zonder een lichamelijke aanmoediging is het moeilijk om geestelijk en spiritueel tot ontwikkeling te komen. En omgekeerd is het lichaam bijzonder gebaat bij een geestelijk instelling die werkt aan een spirituele groei.

Als we naar de traditionele meditatieve tradities kijken, zien we vaak dat hier ook een duidelijk bewustzijn bestaat wat betreft die wederzijdse beïnvloeding. Zij staan een gezond leven na. Vaak met speciale levenspatronen die de gezondheid stimuleren, zoals bv een vegetarische keuken, vastenpraktijk, een strak brioritmische dagindeling enzovoort.

Langzaam druppelt deze kennis uit de beslotenheid van de meditatieve tradities de buitenwereld in, terwijl het eigenlijk al sinds mensenheugenis bekend is. " Een gezonde geest in een gezond lichaam", is een al eeuwen bekende wijsheid.

Wat een feest is het te bedenken dat met de vernieuwende meditatieve mogelijkheden " zoals onze BreinRitme-methode" de efficiëntie om te kunnen groeien ons zo krachtig kunnen helpen om ons doel te bereiken. Het doel van een gezond, harmonisch en bewust leven in een gezonde, harmonische en bewuste maatschappij.
Heb jij ook een vraag voor Prasadam? Stuur jouw vragen naar prasadam@abrightnewworld.nl en/of laat hieronder een reactie achter.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.