Prasadam Schmitz / blogs

Meditatie? Wat Meditatie!? (Deel 2 van 2)Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Meditatie? Wat Meditatie!? (Deel 2 van 2)

Waar waren we? Oja natuurlijk: Mediteren.
Er zijn veel vormen van meditaties. Veel technieken die eigenlijk hetzelfde voor ogen hebben: jezelf verlossen van de schijnwereld die je jezelf hebt voorgehouden.

Vroeger heb ik me voornamenlijk bezig gehouden Vipassana en Zen. Later heb ik de BreinRitme Methode ontdekt. Hierdoor is het hele process van de ontdekkingstocht naar de waarheid en naar het Zelf (.. is er een verschil tussen die twee???) in een stroomversnelling gekomen en is mijn leven daardoor toch wel erg veranderd. Ik heb niet meer de problemen die ik vroeger had, ik maak me niet meer druk, en – misschien het mooiste van alles – ik kan veel intenser van het leven genieten. Ik word er bijvoorbeeld niet meer door teleurgesteld. Want ik weet dat het niet de wereld is die mij teleurstelt, maar dat ik het zelf ben die me

 zoiets aan zou doen. En daar heb ik geen zin meer in.

Op spiritueel niveau is er natuurlijk ook veel gebeurd, maar dat is misschien een onderwerp voor een vervolgpraatje. Laat ik alleen zeggen dat ik er voor mij achter gekomen ben dat spiritualiteit niets meer is dan een accepteren en daarna het ervaren van de werkelijkheid zoals die is. Want dan pas kun je God accepteren. God is uiteindelijk de Ultieme  Werkelijkheid. En als je de werkelijkheid vervormt, of niet accepteert, dat ontken je daarmee God.

Maar goed, wat gebeurt er nu als je gaat mediteren.
Laat ik vertellen wat er met jezelf en het bewustzijn gebeurt. Nee, gebeuren kan, wanneer je jezelf daar voor openstelt.

•De eerste stap in dit bewustwordingsproces is dat je je lichaam duidelijker gaat gewaarworden. Je wordt je bewust van ieder gebaar, iedere beweging. En door dat gewaarworden gebeurt er zoiets als een wondertje: veel dingen die je voordien deed, die lossen op in het niets en verdwijnen. Een diepe vrede nestelt zich in je lichaam als een subtiel muziekje.

•Dan word je je bewust van je gedachten. Daar gaat het zelfde mee gebeuren. Maar gedachten zijn subtieler dan het lichaam. En meestal ook gevaarlijker!
Wanneer je je bewust bent van je eigen gedachten dan zul je versteld staan van wat er allemaal in je omgaat. Wat er normaal gesproken allemaal onbewust in je rond raast herken je dan. Je ziet de dwaasheid van die heksenketel.
Het mooie ervan is nu, dat er niets aan hoeft te doen! Alleen er naar kijken en zien wat er gaande is betekent dat het gekkenhuis rustig wordt. Langzaam, langzaam vallen de gedachten op hun plaats. Er is geen chaos meer.
De geest is rustig in een rustig lichaam. Niet meer twee ongecoördineerde eigenwijze paarden die in verschillende richtingen galopperen, maar het is een span geworden dat samen in harmonie werkt.

•Die twee stappen zijn nodig om de derde stap te maken: dat is het bewust worden van je gevoelens, je emoties je stemmingen. Waar komen die vandaan? Wat spoken ze uit? Kan ik ze zien zonder dat ik door ze wordt beïnvloed?
Wanneer je je bewust bent geworden van het spel van de emoties dan vallen die ook weer samen met de eerste twee waarbij ze gedrieën dan één verschijnsel blijken te zijn, die samen neuriën in perfecte harmonie, in een perfect orkest.

•Dan is het voor jou opgehouden. Verder kun je niets meer doen om die vierde stap te stimuleren.
Die komt vanzelf. Zonder oefening, zonder uitnodiging: het is een gift van het universum, als een soort cadeautje voor het bereiken van de eerste drie stappen. Wat er gebeurt is dat je je bewust wordt van je bewustzijn. Dat is het vierde niveau, het ultieme niveau, het niveau van een Boeddha, een Christus, een Krishnamurti.

• Het lichaam kent plezier,
• Het hart kent geluk,
• De geest kent vreugde,
• het bewustzijn kent heerlijkheid.

Meditatie is de weg die daar heen voert. Meditatie is avontuur. Het grootste avontuur dat de menselijke geest kan ondernemen. Meditatie betekent gewoon er "zijn", zonder iets te doen – geen handeling, geen gedachte, geen emotie.
Je bent alleen maar. En dat is pure heerlijkheid. Waar komt die heerlijkheid dan vandaan? Van overal en van nergens. De mooiste en grootste ontdekking die je ooit zult kunnen maken: Het wordt niet ergens door veroorzaakt, want het bestaan zelf is gemaakt van spul dat "heerlijkheid" heet.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.