Prasadam Schmitz / blogs

Hoe werkt een Breinritme Meditatie?Prasadam Schmitz

Met een sneltreinvaart razen wij naar een totaal nieuwe maatschappij die zich kenmerken zal door een integrale benadering van alle aspecten van ons bestaan. Ik nodig iedereen uit te participeren om mede deze verschuiving van bestaansoriëntering vorm te geven.

Hoe werkt een Breinritme Meditatie?

 
Luister hier naar een uitleg van de techniek (Let op! deze techniek werkt alleen wanneer je gebruik maakt van een koptelefoon of oordopjes. Plug dus ordopjes of een koptelefoon in je laptop of pc.)

 

Hersengolven en hun frequentiegebieden
De werking van de hersenen kan worden geregistreerd dmv EEG’s. Hieruit blijkt dat verschillen in frequentie verschillen aanduiden in staten van bewustzijn. In het algemeen kan worden gesteld dat de mate van concentratie/ontspanning overeenkomt met een hogere/lagere frequentie. De totale reikwijdte van de frequenties bewegen zich tussen de 40 en 1 Herz(ook wel golven per seconde genoemd). Voor praktische redenen zijn zij gegroepeerd in 4 duidelijk te onderscheiden groepen, Beta-golven, Alpha-golven, Theta-golven en Delta-golven.
 
1.Beta golven bewegen zich tussen de 13-40 golven per seconde. Zij zijn aanwezig wanneer een mens zich in een staat van bewustzijn bevindt die zich kenmerkt door mentale concentratie en scherpe alertheid.
 
 2.Alpha golven vinden we tussen de 7-12 golven per seconde. Dit is het gebied dat zich kenmerkt door een ontspannen alertheid. Wanneer wij “in alpha” zijn hebben wij toegang tot een schat aan creativiteit die even beneden ons bewuste kennisgebied ligt. De lage alpha-gebieden stimuleren een lichte meditatieve staat die minder bewust aanwezige inzichten kan oproepen om tot een bewust niveau te geraken.
 
3.Theta golven zien we in het gebied tussen de 4-7 golven per seconde. Het Theta-gebied is de staat van meditatie, en het gebied waarin diepere bewustzijnsinformatie zoals o.a. intuïtie en extra gevoelige waarneming hun plaats hebben. Wij bevinden ons ook in een staat van Theta juist voordat we in slaap vallen, de staat van half wakker, half slaap. Het is de staat waarin heldere dromen en duidelijke beelden zich door onze geest bewegen, en waarin wij ontvankelijk zijn voor informatie die zich buiten ons normale waak-bewustzijn bevindt. In Theta kunnen concepten en relaties ons duidelijk zijn die weer onbegrijpelijk worden wanneer we terugkeren naar hogere frequenties als alpha en beta. Meditatie in Theta stimuleert onze creativiteit en bevordert onze leervermogens. Een ander nuttige eigenschap is dat de hersenen in een theta-staat chemicaliën aanmaakt die een rol spelen bij een herstel van geestelijke vermoeidheid.
 
4.Delta golven bewegen zich tussen de 1 -4 golven per seconde. In dit gebied bevinden we ons als we in een diepe, droomloze slaap verzonken zijn. Voor onze gezondheid is het absoluut noodzakelijk dat wij regelmatig ons in dit gebied bevinden, omdat hier de hormonen voor herstel van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid gestimuleerd worden tot aanmaak.
 
Het gebruik van BreinRitme stimuleert de toegang tot de aan die regio’s gekoppelde mentale staten, en blijkt de neurale activiteiten in die gebieden te activeren.
 

De BreinRitme Meditaties van A Bright New World
 

Deze nieuwe meditatievorm heeft enkele reusachtige voordelen. In de eerste plaats is dat de tijdswinst. Zoals eerder opgemerkt wordt door de techniek van BreinRitme de hersenen direct aangesproken, iets waar traditionele meditatie-technieken jarenlange oefening en praktijk voor nodig hebben. En er is meer.
 
Door BreinRitme worden dezelfde vernieuwingen in hersenactiviteit gestimuleerd als welke bij de traditionele methoden worden bereikt. Maar met een groot verschil. In de traditionele technieken vinden deze vernieuwingen plaats wanneer men in een diepe meditatieve staat verkeert. Bij de Binaural Beat methode worden juist door de stimulans van de pulserende beat ook nieuwe neurale connecties in de hersenen aangemaakt wanneer men niet in zo’n diepe staat van bewustzijn verkeert. Het blijkt dat BreinRitme zelfs tijdens de slaap de hersenen stimuleert deze connecties aan te maken! Duidelijkheidshalve dient hier te worden vermeld dat het proces efficiënter werkt wanneer men de randvoorwaarden zo gunstig mogelijk maakt. Anders gezegd, als je er echt voor gaat zitten, dan werkt het nog beter en nog sneller. Hoe dat wordt ingevuld varieert van persoon tot persoon. Het centrale dictum geldt: Hoe enthousiaster je bent, hoe sneller dit programma je zal helpen een nieuw, mooi en inspirerend leven voor jezelf te creëren. VRIJ VAN STRESS!
 
Door de aanmaak van nieuwe neurale connecties kunnen de hersenen gebieden ontsluiten die tot nog toe alleen maar sluimerend aanwezig waren. Het volle potentieel van ons menselijk functioneren wordt hierdoor in hoge mate verruimd. Op alle gebieden zullen zich verbeteringen aandienen. Rust zal de meest herkenbare eigenschap worden. Ons cognitieve vermogen zal groter worden, ons gevoelsleven zal intensiveren, onze inzichten in spiritualiteit zullen zich verdiepen. In een enkele zin gezegd: je zult de vreugde gaan ontdekken om VOLLEDIG mens te zijn.
 
Het gebruik van BM is uiterst eenvoudig en moeiteloos. Vind een rustige plaats en gebruik een speler met koptelefoon die je ABNW BreinRitme Meditatie afspeelt. Na twintig minuten, een halfuur, ga je verder met je dagelijkse bezigheden. Je hersenen hebben de boodschap opgepikt…. ABNW BreinRitme Meditatie herinnert je lichaam er aan hoe het giftige restproducten die in de hersenen blijven hangen, moet opruimen. Deze meditaties helpen je om je lichaam weer op te laten veren en het eigen zelfhelend vermogen te herstellen. En dat is wel een heel bijzonder goed gevoel voor een Nieuw en Sprankelend Begin!

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.