Pascal Hazeleger / blogs

Top 5: Ik wou dat ik.......Pascal Hazeleger

Ik wil bij A Bright New World nieuwe vormen van samenwerking ontdekken en helpen vormgeven.

Top 5: Ik wou dat ik.......

Mensen groeien heel veel wanneer zij geconfronteerd worden met hun eigen overlijden. De mogelijkheden tot groei en ontwikkeling voor mensen in die levensfase worden door veel mensen onderschat. Sommige veranderingen zijn werkelijk fenomenaal. Ieder ondergaat een scala aan emoties, zoals te verwachten is, ontkenning, angst, woede, spijt, meer ontkenning en uiteindelijk aanvaarding. Iedere patient vond zijn vrede voor het afscheid, zonder uitzondering.

Gevraagd naar zaken waar ze spijt van hadden of zaken die ze graag anders hadden gedaan, kwamen dezelfde thema's keer op keer bovendrijven. Hier volgen de vijf meest voorkomende:

1. Ik wou dat ik de moed had gehad om trouw te zijn aan wie ik ben, niet aan de verwachtingen die andere aan mij hadden

Dit is met stip nummer 1! Wanneer mensen zich realiseren dat hun leven bijna voorbij is en ze met een heldere blik terugkijken, dan is het makkelijk om te zien hoeveel dromen zich niet verwezenlijkt hebben. De meeste mensen zijn nog niet trouw aan de helft van hun dromen. Deze mensen overleden in de wetenschap dat dit voor 100% te wijten was aan keuzes die zij wel of juist niet gemaakt hadden.

Wees zoveel mogelijk trouw aan jezelf. Jaag zoveel mogelijk je dromen na! Vanaf het moment dat je je gezondheid kwijt bent is het te laat. Je gezondheid brengt een vrijheid waar maar weinig mensen zich van bewust zijn, totdat ze deze vrijheid niet meer hebben

2. Ik wou dat ik niet zo hard gewerkt had.

Dit werd eigenlijk wel uitgesproken door iedere mannelijke patient. Ze hadden de jeugd van hun kinderen gemist en ook het gezelschap van hun partner. Ook vrouwen hadden het hierover. Maar aangezien de meeste van een andere generatie waren, waren zij meestal geen kostwinner geweest. Alle mannen hadden grote spijt van het feit dat ze zo'n groot deel van hun leven hadden verzwoegd met werk.

Door je leven te vereenvoudigen en onderweg bewuste keuzes te maken, is het mogelijk om rond te komen van een lager inkomen dan je voor mogelijk hield. Door meer ruimte in je leven te creeren wordt je gelukkiger en sta je meer open voor nieuwe kansen, kansen die beter aansluiten op je nieuwe lifestyle.

3. Ik wou dat ik de moed had gehad om mijn gevoelens uit te drukken

Veel mensen onderukken hun gevoelens om de lieve vrede te bewaren. Hierdoor nemen ze genoegen met een middelmatig bestaan en hebben ze nooit gerealiseerd waar ze toe in staat waren. Vele kregen ziekten die in directe relatie stonden tot de bitterheid en verontwaardiging die zij als gevolg hiervan met zich meezeulde.

We kunnen de reactie van anderen niet beinvloeden. Hoewel mensen in eerste instantie raar kunnen reageren wanneer je begint te spreken vanuit je eigen waarheid, uiteindelijk zal het iedere relatie verheffen naar een geheel nieuw en gezond niveau. Wanneer dat niet gebeurt zal de ongezonde relatie uit je leven verdwijnen. Hoe dan ook, jij wint.

4. Ik wou dat ik contact had gehouden met mijn vrienden

Vaak realiseren mensen zich de waarde van oude vrienden niet totdat ze in de laatste weken van hun leven zitten en het is niet altijd mogelijk om ze nog te vinden. Velen waren zo druk met hun eigen leven dat zij de mooiste vriendschappen lieten versloffen. Velen hadden spijt omdat ze niet de tijd en moeite hadden gestoken in de vriendschappen die ze hadden. Iedereen mist zijn vrienden wanneer hij sterft.

Het is gebruikelijk voor een ieder met een druk leven om vriendschappen te laten versloffen. Maar wanneer je geconfronteerd wordt met een naderend einde, valt de materiele kant van het leven weg. Natuurlijk willen mensen hun financiele zaken netjes regelen, maar het is niet het geld of de status die ze interesseerd. Ze willen de zaken regelen voor de mensen waar ze van houden. Meestal zijn ze echter te moe en uitgeput om deze taak te volbrengen. Uiteindelijk gaat het alleen maar om liefde en relaties. Dat is alles wat er rest in de laatste weken, liefde en relaties.

5. Ik wou dat ik mijzelf had toegestaan om meer plezier te hebben

Dit is een verrassend veelvoorkomende wens. Zoveel mensen realiseerde zich pas op het eind van de rit dat geluk een keuze is. Ze waren vast blijven zitten in oude patronen en gewoontes. Het zogenaamde comfort van gewenning vervulde hun emoties, even als hun leven. Angst voor verandering maakte dat ze anderen voor gek hielden, alsook hun zelf, met hun geveinsde tevredenheid. Terwijl zij diep van binnen verlangde naar echt lachen en veel gekkigheid in hun leven.

Wanneer je op je sterfbed ligt, is wat andere van je denken volstrekt onbelangrijk. Hoe geweldig is het niet om los te laten en weer te lachen, lang voordat je sterft.

Leven alsof het je laatste dag is betekent niet anders dan deze vijf kernwensen respecteren en prioriteit geven boven alle andere wensen die je mocht koesteren. Niets is belangrijker dan de liefde die je deelt met de andere mensen in je leven.

HET LEVEN IS EEN KEUZE! Het is JOUW leven! Kies bewust, Kies wijs, Kies eerlijk, Kies geluk!

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.