Pascal Hazeleger / blogs

Hypnose en MeditatiePascal Hazeleger

Ik wil bij A Bright New World nieuwe vormen van samenwerking ontdekken en helpen vormgeven.

Hypnose en Meditatie

De inducties die door mij worden ingesproken maken inderdaad gebruik van technieken uit de wereld van hypnose. Het is evenwel zeer belangrijk om iets te begrijpen waar het woord hypnose voor staat. Een ander op het form geeft aan dat ze naar een voorstelling van Rasti Rostelli is geweest, die als hypnotiseur op de buhne verschijnt en zijn met zijn trucjes de bezoekers animeert. Naast deze publiekshypnose bestaat er ook de klinische hypnose, een vorm waar ik regelmatig gebruik van maak. Deze vorm van hypnose is niet gericht op spektakel maar op heling. De therapeut die gebruik maakt van deze techniek heeft een diepgaande studie gemaakt in de (psychologische) werking van het onderbewuste. Daarnaast moet een taalgebruik worden geleerd dat geheel is afgestemd op het onbewuste. Het onbewuste communiceert op een volkomen andere wijze dan waarop het bewuste deel van het gehele spectrum van bewustzijn zich doet kennen. Het ontdekken van deze verschillende wijzen van communiceren en programmeren is een fascinerende studie. De meest geniale figuur op dit gebied is wel de therapeut Milton Erickson geweest. Er is een aantal goede boeken verschenen die de door hem ontwikkelde methode beschrijven, maar het meest leerzame boek is van Bandler en Grinder. Het heet " Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson", en ik kan het van harte aanbevelen bij iedereen die zich zou willen verdiepen in de werking van het onbewuste. (Een absolute must voor alle NLP-studenten!)

Door uiterst verfijnd en subtiel gebruik van de taal weet de therapeut de drempels die door het BEwuste zijn opgeworpen te omzeilen en krijgt hij direct toegang tot het onbewuste. Daar kan hij dan suggesties geven die het onbewuste kan gebruiken om tot een gewenste aanpassing of verandering in het leven te komen.

Meditatie is ook een vorm van zelfontwikkeling, maar richt zich op andere gebieden van het bewustzijn. Die gebieden duiden we meestal als de spirituele gebieden. Dit houdt in dat hypnose vrijwel altijd gericht is op heling van defecten in het dominante stadium van bewustzijnsontwikkeling waarin een cliënt zich bevindt. Meditatie daarentegen richt zich op de hogere regionen die nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen. Vanuit deze benadering ben ik het verschijnsel spiritualiteit gaan omschrijven als " het zich ontvouwend bewustzijn". Meditatie is m.i. het meest praktische stuk gereedschap om te hanteren in pogingen om via dit zich ontvouwend proces tot een hoger bewustzijnsniveau te komen.

Het is evenwel goed om te beseffen dat ontwikkeling naar een hoger bewustzijnsniveau bijzonder moeilijk is wanneer er op het huidige niveau spanningen en conflicten bestaan. Zodoende is het raadzaam om die problemen op te ruimen om zodoende de toegang tot de hogere niveaus van bewustzijns te vergemakkelijken. Vandaar de waarde van het gebruik van technieken die zich voornamelijk bezighouden met die therapeutische heling, technieken als NLP, Hypnose, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, enz.

Zoals je zult begrijpen is dit een uiterst interessant onderwerp om verder over uit te wijden. Meer inzicht in deze materie geeft meer vrijheid en creëert openingen tot een versnelde ontwikkeling van de mens.

Wil je hier meer over weten? stuur je vragen in!! Je kunt hieronder reageren met je vragen of zet ze in een e-mail en verstuurd deze naar service@abrightnewworld.nl

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.