Pascal Hazeleger / blogs

Wetenschappelijk onderzoek: Hersenactiviteit verandert na acht weken mediterenPascal Hazeleger

Ik wil bij A Bright New World nieuwe vormen van samenwerking ontdekken en helpen vormgeven.

Wetenschappelijk onderzoek: Hersenactiviteit verandert na acht weken mediteren

Dit blijkt uit een studie die is verschenen in het januari nummer van Psychiatry Research: Neuroimaging. Een team geleid door Massachusetts General Hospital (MGH) onderzoekers rapporteren de resultaten van hun studie, de eerste studie die documenteert dat meditatie na verloop van tijd veranderingen produceert in de grijze massa van de hersenen.

Permanente verbetering van de hersenstructuur

"Hoewel het beoefenen van meditatie wordt geassocieerd met een gevoel van rust en lichamelijke ontspanning, hebben beoefenaars lang beweerd dat meditatie ook

 cognitieve en psychologische voordelen biedt, die de hele dag voortduren", zegt Sara Lazar, PhD, van de MGH Psychiatrisch Neuroimaging Research Program. "Deze studie toont aan dat veranderingen in de hersenstructuur ten grondslag kunnen liggen aan een aantal van deze verbeteringen en dat mensen zich niet gewoon beter voelen, omdat ze zich ontspannen."
Eerdere studies van de groep van Lazar vonden structurele verschillen tussen de hersenen van ervaren mediteerders  en personen zonder geschiedenis van de meditatie, Men observeerde een verdikking van de cerebrale cortex in gebieden die verband houden met aandacht en emotionele integratie. Maar die onderzoeken kon niet aantonen dat de verschillen daadwerkelijk zijn geproduceerd door meditatie.

Meditatie is de oorzaak van deze verbetering

Voor de huidige studie werden MR beelden gemaakt van de hersenstructuur van 16 deelnemers aan de studie twee weken voor en nadat ze deelnamen aan de 8-weekse Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) Program aan de Universiteit van het Massachusetts Centrum voor Mindfulness. Naast de wekelijkse bijeenkomsten die onderdeel waren van de mindfulness meditatie training - die zich richten op niet-oordelend bewustzijn van sensaties, gevoelens en gemoedstoestand - ontvingen de deelnemers audio-opnames voor hun geleide meditatie oefeningen en werd hen gevraagd om bij te houden hoeveel tijd ze mediteerden per dag . Een zelfde set van MR hersenenbeelden werd ook afgenomen van een controlegroep van niet-mediterenden over een soortgelijke tijdsinterval.

Beter leren, beter onthouden en perssonlijke ontwikkeling

De meditatiegroep bestede gemiddeld 27 minuten per dag aan het beoefenen van mindfullness. Hun antwoorden op een mindfulness vragenlijst toonde significante verbeteringen aan vergeleken met pre-deelname reacties. De analyse van de MR beelden, die gericht zijn op gebieden waar meditatie-gerelateerde verschillen gezien waren in eerdere studies, toonde toegenomen dichtheid van de grijze massa in de hippocampus, die belangrijk is voor leren en geheugen, en in de structuren die verband houden met zelfbewustzijn, mededogen en introspectie. Deelnemers rapporteerde vermindering van stress en dit kwam overeen met verminderde dichtheid van de grijze massa in de amygdala, waarvan bekend is dat het een belangrijke rol speelt bij angst en stress. Hoewel er geen verandering werd gezien in een met zelf-bewustzijn-geassocieerde structuur:de insula, waren die reeds vastgesteld in eerdere studies. De auteurs suggereren dat de termijn van meditatie langer moet zijn om veranderingen op dat gebied te produceren. Geen van deze veranderingen werden gezien bij de controle groep, waaruit blijkt dat zij niet alleen maar het gevolg waren van het verstrijken van de tijd.

Actief de kwaliteit van leven verhogen

"Het is fascinerend om de plasticiteit van de hersenen te zien en dat we, door het beoefenen van meditatie, een actief rol kunnen spelen in het veranderen van de hersenen. We kunnen ons eigen welzijn en de kwaliteit van leven verhogen." zegt Britta Hölzel, PhD, eerste auteur van het artikel en een research fellow bij MGH en Giessen Universiteit in Duitsland. "Andere studies in verschillende patiëntenpopulaties hebben aangetoond dat meditatie aanzienlijke verbeteringen kan brengen bij een verscheidenheid aan symptomen. We onderzoeken nu de onderliggende mechanismen die deze verandering in de hersenen mogelijk maken."

Mediteren beschermt tegen stress

Amishi Jha, PhD, een  neurowetenschapper aan de Universiteit van Miami die de effecten onderzoekt van mindfulness-training op personen in high-stress-situaties, zegt: "Deze resultaten maken de werking van mindfulness-based training inzichtelijk. Ze tonen aan dat de persoonlijke-ervaring van stress niet alleen kan worden verminderd met een 8-weekse mindfulness training, maar dat dit aantoonbare verandering in de amygdala oplevert, een bevinding die deuren opent naar tal van mogelijkheden voor verder onderzoek naar Mindfullness als bescherming tegen stress-gerelateerde aandoeningen, zoals post-traumatische stress-stoornis. " Jha was niet een van de studie onderzoekers.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.