Pascal Hazeleger / blogs

De niveaus van creatie 4/4Pascal Hazeleger

Ik wil bij A Bright New World nieuwe vormen van samenwerking ontdekken en helpen vormgeven.

De niveaus van creatie 4/4

Voor bijna alles wat de moeite waard is hebben wij andere mensen nodig om het te realiseren. Het begint bij spreken. Op dat niveau geven andere mensen je feedback. Bij doen helpen ze je met de realisatie. De niveaus van creatie zijn actief of je er nu mee werkt of niet. Je kunt dingen creeren zonder enige kennis van de niveaus. Het wordt alleen veel makkelijker als je bewust met de niveaus werkt.

Commitment

Tussen spreken en doen ligt een zeer belangrijk moment. Dit is het moment waarop je definitief besluit dat je je droom gaat realiseren. Het is een zeer belangrijk moment. De mate waarin jij je commiteert is een goede indicator van de mate waarin je succes zult hebben. Zeker wanneer het een doel betreft dat reeds door iemand behaald is.

De bergbeklimmer Wiliam Hutchinson Murray verwoorde het als volgt:
Tot het moment van commitment, is er aarzeling, de kans om terug te trekken. Met betrekking tot alle daden van initiatief (en creatie), is er een elementaire waarheid, de onwetendheid hiervan doodt talloze ideeën en prachtige plannen: dat op het moment dat men zich definitief commiteert, dan beweegt de Voorzienigheid ook. Er gebeuren allerlei dingen die jouw beslissing ondersteunen, dingen die anders nooit zouden hebben plaatsgevonden. Een hele stroom van gebeurtenissen komt voort uit die beslissing, uw kansen op succes worden aanzienlijk verhoogt door onvoorziene incidenten en ontmoetingen en materiële hulp, die niemand van te voren had kunnen bedenken. Ongeacht wat het is dat je kunt doen of droomt dat je kunt doen, begin eraan. Stoutmoedigheid heeft talent, kracht en magie in zich. Begin het nu. "

Het nut van de voorbereiding

Wanneer we alle niveaus hebben doorlopen geeft ons dit een goede uitgangspositie. Wij zijn via denken op onze interne conflicterende overtuigingen gewezen. Vervolgens zijn we middels spreken bewust geworden van onze onbewuste conflicterende overtuigingen en externe conflicterende sociale overtuigingen. We hebben al deze overtuigingen onderzocht. Tijdens dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de conflicterende overtuigingen ons niet langer dienen. We hebben de oude overtuigingen losgelaten en vervangen door nieuwe overtuigingen. De nieuwe overtuigingen zijn volledig in overeenstemming met de creatie die we willen realiseren.

Wanneer we ons volledig gecommiteerd hebben kan de laatste fase aanvangen. We gaan actie ondernemen.

De realisatie van onze creatie

We hebben tijdens de realisatie van ons doel ook weer te maken met feedback. Dankzij onze goede voorbereiding kunnen we nu een belangrijk onderscheid maken: feedback die wijst op onze oude overtuigingen en feedback die nieuw is.

We hebben in de voorbereiding natuurlijk onze blokkerende overtuigingen vervangen door nieuwe, helaas zal dit niet in alle gevallen voldoende zijn. Met name de oude en daarmee vaak bevestigde overtuigingen zullen zich niet zo snel laten verjagen. Tijdens de realisatiefase zullen zij nog regelmatig de kop opsteken. Je kunt ze herkennen aan de negatieve gevoelens die ze je geven. In dat geval is het belangrijk dat je ze herkent als manifestaties van je oude overtuiging. Je zou ze zelfs kunnen begroeten als oude bekenden. Wat je vervolgens doet is erkennen dat deze overtuiging niet langer door jou gedragen wordt en vervolgens je nieuwe overtuiging herhalen en bevestigen tot je je weer volledig gemotiveerd en positief voelt over het behalen van je doel.

Wanneer feedback je een negatief gevoel geeft en je kunt de feedback niet herleiden tot een in een eerder stadium ontdekte blokkade/overtuiging dan betekent dit dat je waarschijnlijk op een nieuwe overtuiging bent gestuit. Je zult deze dan weer moeten onderzoeken en bespreken tot je exact weet welke overtuiging het is en hoe je deze kunt herformuleren zodat je je doel wel kunt behalen.

Niveau verwarring

Een belangrijk obstakel in het realiseren van je creaties is niveau verwarring. Dit vind vaak plaats wanneer mensen niet alle niveaus doorlopen of feedback in de doen fase niet juist (kunnen) interpreteren. Wanneer je een doener bent zal dit je enorm helpen in de doen fase. Het zal je echter nog meer helpen wanneer je de voorgaande niveaus ook zorgvuldig doorloopt.

Niveau verwarring ontstaat wanneer je tegen problemen aanloopt en denkt: "daar moet ik wat aan doen". Wanneer je er wat aan gedaan hebt zal blijken dat zich al snel weer een probleem van gelijke aard voordoet. Dit komt omdat je in het verkeerde niveau werkzaam bent. Het heeft geen zin om te werken aan gevolgen. Je moet de oorzaak aanpakken. De oorzaak ligt altijd in het voorgaande niveau.

Niveau/oorzaak                       Gevolg
Zijn                                            Denken
Denken                                      Spreken
Spreken                                     Doen

Wanneer er dingen fout gaan kun je hier in de doen fase alleen maar zo goed mogelijk mee omgaan. Om de fout te voorkomen zul je moeten proberen om middels spreken en denken de oorzaak (overtuiging) te achterhalen en deze te wijzigen. Pas dan zal die fout (feedback) zich niet meer manifesteren. Je hebt namelijk de oorzaak verwijdert. Totdat je de overtuiging gewijzigd hebt is er niets wat je kunt DOEN om de fout te voorkomen.

Welke patronen blijven zich in jouw leven manifesteren? Hoeveel heb je er wel niet aan gedaan? Misschien ligt het niet aan wat je doet....

Afsluiting

Zoals gezegd zijn de niveaus van creatie geen magische formule. Wanneer je je bewust bent van de niveaus kun je ze gebruiken. Kennis over de niveaus van creatie helpt je je doelen sneller te verwezenlijken. De niveaus leren je ook dat we in de wereld waarin wij leven anderen nodig hebben om onze doelen te bereiken. Sterker nog ik denk dat dat het hele punt van deze wereld is: Samenwerken.

Voor mij is "the secret" het ontdekken van je gevoel als middel om feedback te interpreteren. Je gevoel leren vertrouwen en ermee werken om je blokkerende overtuigingen te ontdekken. Voordat je dat kunt doen zul je echter nog een belangrijke stap moeten maken, je zult de volgende overtuiging moeten hebben: alles wat om je heen gebeurt is feedback, het is niet persoonlijk!

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.