Pascal Hazeleger / blogs

Verzet/OvergavePascal Hazeleger

Ik wil bij A Bright New World nieuwe vormen van samenwerking ontdekken en helpen vormgeven.

Verzet/Overgave

Verzet is een van de belangrijkste oorzaken van pijn en verdriet. Als we ons verzetten accepteren wij niet wat er op dat moment gebeurd. Door het hier en nu niet te aanvaarden wordt het echter alleen maar zwaarder en pijnlijker.

Toch zijn we zo vaak in verzet, dat het bijna onze normale staat van zijn is geworden. We verzetten ons tegen het weer, omdat we ergens moeten wachten, omdat we ons niet goed voelen, omdat de kinderen niet doen wat we van ze verwachten. Op die manier verzetten we ons tegen de "buitenwereld". We kunnen ons ook tegen onze "binnenwereld" verzetten. In die zin is een schuldgevoel ook verzet. Wij verzetten ons tegen een gebeurtenis uit het verleden. Deze gebeurtenis had er niet mogen zijn. Was die gebeurtenis er niet geweest, dan zouden wij ons niet schuldig


hoeven voelen. Het betekent dat wij het heden niet aanvaarden.

Al ons verzet brengt ons slechts pijn en lost niets op. Overgave is de enige manier om deze pijn weg te nemen. Overgave is niet berusten of niets doen. Overgave is aanvaarden wat is en het schept daaruit de mogelijkheid om op een creatieve, opbouwende manier te reageren en werkelijk wat te doen met wat ons overkomt. Misschien kunnen we, doordat onze geest vrij is van verzet, nu werkelijk wat doen aan wat ons overkomt. Constateren we dat wij niets kunnen doen, dan is aanvaarding de enige weg om verder te kunnen. Verzet is altijd improductief .

Het is het niet zo eenvoudig om verzet om te zetten in overgave. Overgave moet je doen, oefenen en beoefenen. Net zolang tot deze actie in je gehele systeem verankerd zit. Zoals zoveel dingen die op dit blog besproken wordt, beginnen we met bewustwording. Je bewust worden van je verzet is al een goede start.

Ik heb heel veel gehad aan een aantal Quotes van Eckhart Tolle, niet om ze zo maar eens te lezen en het er helemaal mee eens te zijn en ze vervolgens weg te leggen. Nee, door ze me eigen proberen te maken. Dat betekent ze iedere dag te lezen zodat ze vanzelf binnenkomen wanneer ik me weer eens verzet tegen wat is. Ik heb ze hieronder verzameld in de volgorde gezet zoals ik die zie en zoals ze volgens mij het beste weergeven wat overgave voor ons kan doen.

OVERGAVE IS INNERLIJKE AANVAARDING VAN WAT IS
Zonder enig voorbehoud.
Als je al wat ouder bent, weet je wel dat er heel vaak dingen 'misgaan'.
juist op zulke momenten moet je overgave beoefenen als je pijn en verdriet uit je leven wil bannen.


WAT HET HUIDIGE MOMENT OOK INHOUDT, AANVAARD HET ALSOF HET JOUW KEUZE WAS
Eerst aanvaarden dan doen.
Werk altijd mee nooit tegen.
Maak van het heden je vriend en bondgenoot, niet je tegenstander.
Je leven verandert er op een wonderbaarlijke manier door.


OVERGAVE IS DE EENVOUDIGE MAAR DIEPE WIJSHEID VAN MEEGEVEN IN PLAATS VAN VERZET TEGEN DE STROOM VAN HET LEVEN
De enige plek waar je de stroom van het leven kunt ervaren, is het NU, dus overgave betekent dat je het huidige moment onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteerd.
Het houdt in dat je innerlijk verzet tegen wat is laat varen.


ALS JE GEEN VERZET BIEDT TEGEN HET LEVEN, BEN IN EEN TOESTAND VAN GENADE, WELBEHAGEN EN LICHTHEID
Deze toestand is niet meer afhankelijk van hoe het om je heen is: goed of slecht.
Kijk naar de aanvaarding van een dier en let op zijn overgave en laat dat je zijn leren.


DOOR OVERGAVE KOMT ER SPIRITUELE ENERGIE IN DE WERELD
Als je je opeens heel licht helder en vredig voelt is dat een onmiskenbaar teken dat je je echt hebt overgeven.
Je leeft dan in een toestand van geen verzet bieden.
Een staat van genade en lichtheid bevrijdt van strijd.


ik hoop dat dit ook voor jouw een weg kan zijn naar geen verzet tegen wat is!

ASHA

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.