Onno Nieveen / blogs

Nieuwe aanpak van stress! voor iedereen...Onno Nieveen

innovatie en gezondheid. Het beste in deze wereld gebruiken om gezondheid te krijgen en te behouden. www.MAXmyPERFORMANCE.NL

5 reacties
Nieuwe aanpak van stress! voor iedereen...

Een van de iconen van het Nederlands voetbal heeft recent eenbijzondere stap gezet. Hij trad terug als hoofdtrainer van AZ, omdat despanningen die gepaard gaan met topvoetbal hem (lichamelijk) te veel gewerden.Voor iemand die gewend is met (wedstrijd) spanning om te gaan toch een zeer opmerkelijkeactie.

 

Al eerder berichte minister Asscher aan de tweede kamer dateen derde (33%!!) van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerdepsychische klachten.

Dit zijn klachten die veroorzaakt worden door een verstoorde balanstussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op dewerkvloer (lees: STRESS).

En daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meestvoorkomende beroepsziekte in ons land. (http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/12/21/1-op-de-3-gevallen-ziekteverzuim-door-werkstress.html)

 

Marco van Basten hij heeft naar eigen zeggen verschillende manier geprobeerd om beter metde spanning om te leren gaan, echter dat is onvoldoende gebleken. Helaas isdeze conclusie voor veel mensen waarheid.

 

Waarom werkt het oude nietgoed genoeg meer?

Uitmijn eigen langjarige ervaring met allerhande technieken en technologieën omstress te reduceren blijkt dat de meeste hun werkingsgebied hebben in hethersengebied dat te maken heeft met logisch denken, gevoelens en emoties. Echter, datis kennelijk in de moderne tijd onvoldoende.

 

Demoderne mens staat voor het eerst in de evolutie bloot aan factoren die we nietkunnen rekenen tot de klassieke stress factoren (natuurgeweld, overlijden,voedselschaarste, ziekte). Er is een serie zaken bijgekomen als bijvoorbeeld ongezondevoeding, chronisch medicijngebruik en vaccinatie, milieu toxines en elektromagnetischestraling.

Wehebben dus een nieuwe aanpak nodig die zowel de oude als de nieuwestressinvloeden kan neutraliseren. Een alomvattende aanpak.

 

Hoe werkt stress in onslichaam
De basale stress reacties ontstaan in het oudste en diepste deel van onze hersenen:het reptielenbrein. Dat gebied van de hersenen is 500 miljoen jaar oud enreageert slechts op geur, beweging en trillingen en is tevens oorsprong van onzeinstincten (vechten, vluchten, etc.). Om dat deel van de hersenen tebeïnvloeden is bijvoorbeeld taal ongeschikt, we hebben iets anders nodig, ietsdat op het meest basale niveau ons lichaam en geest kan beïnvloeden: resonantie(trillingen).

 

Natientallen jaren van onderzoek o.a. in vluchtelingenkampen en gebiedengetroffen door natuurrampen is er een methode ontwikkeld die werkt bij mensenmet heel veel stress (bv. oorlogstrauma’s en genocide). We hebben het PPD resonantiegenoemd.

Delaatste jaren is er ook gebleken dat mensen met een normaal leven baat hebbenbij deze nieuwe en bijzondere aanpak. Stress is namelijk chronisch geworden,iedereen heeft er mee te maken.

 

Nieuwe aanpak via mp3

Denieuwe aanpak is bijzonder omdat het werkt via mp3!

Trillingenof resonantie is de basis van ons leven en kan dus in elke vorm overgebrachtworden. Via klassieke vormen als pilletjes, druppels, maar ook via geluid. Hetvoordeel is dat mensen in hun eigen huis zichzelf kunnen ont-stressen, op hetmoment en de plek waar het ze het beste uitkomt.  

 

Eerst zien dan geloven

Veelmensen kunnen niet begrijpen dat veel verschillende vormen van stress baathebben bij dezelfde techniek.

 

Weldat is makkelijk uit te leggen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat alledelen van ons leven gedomineerd worden door de wijze waarop menselijke hersenenmet stress omgaan. En zoals eerder gezegd, het reptielenbrein is verantwoordelijkvoor de basale stressrespons. Teveel stress is dan ook direct gecorreleerd meteen hyperactief reptielenbrein. Stress aanpakken vergt dan ook in eersteinstantie een aanpak op het niveau van het reptielenbrein, via resonantie.

 

Stress beïnvloed alons gedrag

Omdathet reptielenbrein het meest basale gedrag van ons mensen veroorzaakt,beïnvloed het eigenlijk alle vormen van gedrag en bijbehorende problemen.

Niet alleen in medische hoek, maar ook in de velden vanpresteren (school, werk, sport) en opvoeding.

We hebben over de jaren ervaren, gezien en vast gesteld datPPD mp3’s een grote invloed kunnen uitoefenen op het voorkomen van eenhyperactief reptielenbrein. En daarmee een door stress gedomineerd leven volvan emotioneel drama, lichamelijke en mentale problemen.

Misschien is Marco van Basten alsnog geïnteresseerd. Ik zalhet hem vragen.

 

Probeer het zelf

Voor iedereen die het kwartje voelt vallen voor zijn of haareigen leven: begin met luisteren, ervaar zelf wat er gebeurt in je leven en bepaaldan je mening!

Via www.maxmyperformance.nlis er een gratis probeer versie ter beschikking. 

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.Liselot

Interessant om stress eens wat verder uit te pluizen. Wanneer wordt het storend, wanneer is het voedend. Ik ga die links bekijken....later meer!

 
donderdag, 4 december 2014 (14:13)
Paul Ricken

Kijk hier een naar. Het gaat erover of je wel of niet gelooft dat stress OK is of schadelijk. Wat geloof jij?

http://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend#t-165897

groet,

Paul

 
woensdag, 3 december 2014 (23:02)
Pascal

Hi Onno,

Goed stuk. Ik kijk naar stress als een onderdeel van het leven. Stress is niet uit te sluiten of weg te poetsen uit ons bestaan. Sterker nog ik geloof dat er zonder stress niets zou gebeuren.

Stress is in mijn beleving de opbouw van energie die noodzakelijk is om een "gewenste" verandering te realiseren.

De problemen ontstaan wanneer wij meer energie opbouwen dan wij in energie vragende acties kunnen oplossen. Daar komt het reptielenbrein in beeld. Dit oerdeel van ons brein schakelt naar de vecht- of vluchtmodus wanneer wij ons in een gevaarlijke situatie begeven. In deze modus worden veel lichaamsprocessen stilgelegd om meer energie naar het brein en lichaam te sturen voor levensreddende actie!

Nu wil het feit dat er in onze moderne samenleving weinig situaties denkbaar zijn waar de vecht of vlucht reactie gepast is. Toch voelen wij ons in deze moderne tijden meer dan eens per dag bedreigd. Het reptielenbrein maakt geen onderscheid tussen wat wij ons inbeelden en wat werkelijk gebeurt, het is onze reactie (trilling/vibratie) die het reptielenbrein met haar vecht- of vlucht reactie activeerd.

Alle prikkels van de moderne tijd en de daarbij behorende "overspannen" reacties zorgen dat ons reptielenbrein ons lichaam in een bijna constante staat van vechten of vluchten houdt.

Als PPD's ons reptielenbrein kunnen kalmeren is dat een geweldige stap voorwaarts. Ik ga ze dus gelijk proberen!

Om daarnaast minder "overspannen" vibraties/trillingen/reacties naar ons reptielenbrein te sturen vind ik de BreinRitme methode van Prasadam een zeer behulpzame tool.

Als er ondanks onze PPD instructies aan ons reptielenbrein en een meer positieve informatiestroom naar het reptielenbrein dankzij de BreinRitme Methode nog steeds teveel stress in het lichaam zit kan ik de volgende track van harte aanbevelen. Het is een gratis download op de site van Tom Kenyon en deze heet Elevatron.

Alle stress die tussen de oren zit, kan met deze tools effectief worden voorkomen en/of opgelost.

Om Elevatron te downloaden kun je naar Download Elevatron gaan. Je hoeft dan alleen nog maar in te stemmen met de voorwaarden en je kunt het bestand "Elevatron" downloaden.

Om de BreinRitme van Prasadam te downloaden je naar Download BreinRitme gaan en het bestand downloaden.

Zo kun je stress van alle kanten aanpakken.

 
woensdag, 3 december 2014 (10:09)
Liselot

Heb je al contact met Marco van Basten? Ik ben in elk geval nog nieuwsgieriger geworden naar de kracht van PDD's. Ik ga even op de website kijken.

 
donderdag, 27 november 2014 (11:07)
Paul

Hee Onno,

Heb PPD MP3 aangevraagd. Ben benieuwd.

grootse groet,

Paul Ricken

 
dinsdag, 25 november 2014 (11:07)