Jos van Snippenberg / blogs

De toekomst in met mee-makersJos van Snippenberg

Hoe zou het zijn als je dat werk kunt doen waarin je plezier hebt, je geweldige resultaten in bereikt en wat ertoe doet? Om je daarbij te helpen is het Dantefactor Kompas ontwikkeld. Lekker eenvoudig zicht houden waardoor je uit koers raakt en handvatten om weer op koers te komen.

1 reactie
De toekomst in met mee-makers

Voor we die sprong van vijf jaar in de tijd kunnenmaken, moeten we eerst terug naar de renaissance. De periode van wedergeboortena de middeleeuwen. Dichter Dante en andere Italiaanse kunstenaars geloofdenheilig dat na het verval een nieuwe gouden eeuw zou aanbreken. Zo ging in derenaissance het feodale stelsel uit de middeleeuwen op de schop, en maakte dewereld kennis met nieuwe technologieën als drukpers, papier, kompas enbuskruit. Historici zijn het overigens niet allemaal met elkaar eens dat derenaissance zo’n breuk met verleden was. Sommigen houden het op verdereontwikkelingen van processen die in de middeleeuwen waren begonnen. Maar datlaatste is voor dit verhaal niet van belang.

Parallellen

“Vertaal het naar deze tijd en je ziet parallellen”,zegt Jos van Snippenberg. “We maken een nieuwe ontwikkeling door, waarbijbijvoorbeeld het vertrouwen in de financiële wereld is afgenomen. We gaangebruik belangrijker vinden dan bezit en daardoor ontstaat er een deeleconomie,met andere verdien- en afrekenmodellen.”

In het werk van Dante vond hij inspiratie om een kompaste ontwikkelen, wat het mogelijk maakt om jezelf te (laten) scannen. ‘Hoe gaathet met mij in de snel veranderende wereld om me heen’. De uitkomst van hetonderzoek is je Dantefactor.

'We gaan gebruikbelangrijker vinden dan bezit'

De factor, gebaseerd op een wetenschappelijk studie engevalideerd door de Universiteit van Utrecht, kent drie componenten: passie,geloof in eigen kunnen en groeimotivatie in het werk. “Deze drie zaken vormensamen je innerlijke vlam die ervoor zorgt dat je al je aanwezige capaciteiten,ervaringen, waarden, eigenschappen en drijfveren kunt inzetten in het werk watje doet.”

Hart- en buikgevoel

Het kompas meet, aan de hand van een serie vragen, jehart- en buikgevoel. Hoe hoger de Dantefactor, hoe beter je functioneert.

Van Snippenberg: “Ik verwacht dat steeds meer mensen ophun innerlijke kompas gaan varen. De nieuwe economie biedt daarvoor kansen. Jewilt je welzijn niet langer laten bepalen door veranderende factoren op jewerk. Stel je krijgt een andere manager of te maken met een overname of je zietde koers van de organisatie veranderen. Allemaal omstandigheden die je factornaar beneden kunnen halen. Je ziet op het kompas onmiddellijk waar dieveranderende omstandigheden op drukken en aan welke knoppen je als individumoet draaien, om weer te stromen.”

Ongelofelijk effectief

Die beweging is volgens Van Snippenberg niet meer tegente houden. Los van het feit of we nu het Dantekompas als richtingaanwijzergebruiken. “Mensen willen er toe doen. Dus je gaat werken op een plek waar jeje kunt vinden in het product, de aanpak of de koers van de organisatie. Zolang dat allemaal in harmonie is met jezelf, ben je voor zo’n bedrijfongelofelijk effectief en die mensen wil je hebben in je organisatie.”

“Het gaat mensen minder interesseren in welke functie zewerken. Zo lang het goed voelt, ga je door. Zo niet, zoek je oplossingen of een andere rol. Je bent geen medewerker die ergens aan vastzit of aandeelhouder,maar een mee-maker. Voel het verschil.”

“Als je werkt op basis van wederzijdse interesse,belangen en vertrouwen, heb je een andere relatie met elkaar. Dan hoef jebijvoorbeeld geen uitputtende sollicitatiegesprekken meer te voeren.”

Productiviteit killer

De inspirator haalt even adem. “Mee-makers zijn ook veelproductiever”, lijkt hij zich te verontschuldigen voor zijn woordenstroom. Maarzoals bij veel coaches zit het net iets dieper.

“Het hele idee is ontstaan toen ik nog salestrainer wasen ik merkte dat er in een groep altijd wel een paar mensen waren die gingenmuiten. Ik vroeg me af, waarom komt dat nou? Het antwoord was: ze waren het opde een of andere manier niet eens met de cursus of dat ze die moesten volgen.In feite waren ze grip kwijt op de situatie en dat lieten ze zo merken. Als datgebeurd bij medewerkers ontstaat er een soort mentaal verzuim. En dat is eenenorme productiviteit killer.”

De Dantefactor wordt inmiddels ook internationaalgebruikt door een aantal bedrijven en coaches, die zich door Van Snippenberghebben laten certificeren om er mee te kunnen werken.

Dat opent nieuwe perspectieven voor de inspirator. Zijnauto had hij al verkocht en zijn huis inmiddels ook. “in een tijd waar loslatenhet nieuwe hebben is kan ik overal vandaan werken. Ik wil veel van de wereldzien en een tijdje naar Italië.” Toeval?

 

Ruud Poels is journalist en communicatiespecialist. Voorveel dagbladen in Nederland volgde hij het nieuws op de voet. Van ver weg totdichtbij. Nu schrijft hij over de nieuwe economie en technologie die hij ziet.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.Marcella de Klerk

Mooi artikel Jos. Let's change the world! Bewust leven en werken. Geen slachtoffer zijn, je laten leiden door angst maar door vertrouwen en aan het roer van je eigen leven te staan!

 
dinsdag, 2 september 2014 (12:48)