Marcella de Klerk / blogs

Depressieve moeder verandert brein van kindMarcella de Klerk

Mijn passie ligt in het begeleiden van zowel individuele personen als groepen mensen. Ik help je de blokkades op te sporen die ervoor zorgen dat je niet functioneert of dat een groep mensen niet met elkaar kunnen samenwerken. Ik maak gebruik van energetische waarneming en jarenlange ervaring.

Depressieve moeder verandert brein van kind

Onderzoek
De onderzoekers baseren hun conclusies op een onderzoek onder tienjarige kinderen. De moeders van de kinderen hadden last van depressies en de kinderen bleken een grotere amygdala te hebben.

Weeshuis
Uit eerder onderzoek bleek ook al dat kinderen die opgegroeid waren in weeshuizen een grotere amygdala hebben. De onderzoekers denken de veranderingen in het brein dan ook wel te kunnen verklaren. Het zit " m in persoonlijke zorg voor kinderen. " Andere studies hebben

aangetoond dat moeders die depressief zijn minder gevoelig zijn voor de behoeften van hun kinderen," leggen de onderzoekers uit.

Bescherming?
" Een grotere amygdala kan beschermend werken en de kansen op overleven vergroten." De amygdala verbindt emoties aan gebeurtenissen en informatie. Ook regelt dit deel van het brein hoe we op bepaalde omstandigheden reageren. Zo zet de amygdala onder meer aan tot het produceren van stresshormonen. Uit het onderzoek onder de tienjarige kinderen bleek dat zij veel meer stresshormonen produceerden in onbekende situaties dan kinderen met gezonde moeders. Welke invloed dat op lange termijn op de kinderen heeft, is onduidelijk.

Invloed
Uit eerdere onderzoeken bleek ook dat weeskinderen die al vroeg in een warme familie terechtkwamen geen grotere amygdala hadden. " Dat wijst erop dat het jonge brein heel gevoelig is voor de omgeving," zo concluderen de onderzoekers. Niet alleen ouders, maar ook andere verzorgers (bijvoorbeeld op de opvang) zouden daar rekening mee moeten houden.
Nader onderzoek moet uitwijzen of de kinderen van depressieve moeders nu of later hinder ondervinden van hun grotere amygdala. Ook willen de onderzoekers uitzoeken of voorkomen kan worden dat kinderen met depressieve moeders een grotere amygdala ontwikkelen.

Bron: Scientias

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.