Marcella de Klerk / blogs

Een beter en stressloos tijdsbeheer... bestaat dat?Marcella de Klerk

Mijn passie ligt in het begeleiden van zowel individuele personen als groepen mensen. Ik help je de blokkades op te sporen die ervoor zorgen dat je niet functioneert of dat een groep mensen niet met elkaar kunnen samenwerken. Ik maak gebruik van energetische waarneming en jarenlange ervaring.

Een beter en stressloos tijdsbeheer... bestaat dat?

Hieronder volgt een overzicht met enkele handige tips die u kunnen helpen om uw agenda weer in de hand te krijgen. We weten allemaal hoeveel stress het oplevert wanneer we het gevoel hebben dat we door onze agenda geleefd worden.

• Begin met voorjaarsopruiming in uw tijdsbesteding
• Wees geen pietje-precies
• Geef de voorrang aan wat echt belangrijk is
• Stel lijstjes op
• Laat u niet overdonderen door dringende zaken
• Maak plannen op lange termijn


• Denk ook aan uzelf

Begin met voorjaarsschoonmaak in uw tijdsbesteding

Ons karakter houdt niet van leegte en nietsdoen. Is het u al opgevallen dat gepensioneerden vaak minder tijd hebben dan mensen die nog professioneel actief zijn? Als we even niets te doen hebben, vullen we vaak de gaten in onze agenda op met verplichtingen die we onszelf opleggen en die meestal verre van noodzakelijk zijn.

Hou eens grote kuis in uw tijdsbesteding! Moet u vandaag echt gaan shoppen? Vriendelijk zijn en tijd investeren in iemand die u eigenlijk overlast bezorgt, is dat echt wat u wil?
Hou dus voorjaarsschoonmaak… Bedenk dat tijd zeer waardevol is: het is misschien het waardevolste waarover u beschikt. Beschouw tijd als een schat die u moet koesteren. Laat anderen geen beslag leggen op uw tijd en laat u ook niet leiden door de reclame die u tot verkeerde beslissingen zou kunnen dwingen.
Vraag u af wat het belangrijkste is: tijd voor uzelf hebben of een blinkende badkamer? Als u zich regelmatig dergelijke vragen stelt, zult u zeer snel het antwoord kunnen geven… wat het antwoord ook moge zijn. Daarna handelt u naargelang het gegeven antwoord.

Wees geen pietje-precies

Als u alles perfect wil doen, zult u driemaal meer tijd nodig hebben dan wat echt noodzakelijk is. Denk eraan dat overdaad schaadt, of zoals men dat in andere talen zegt, dat "het betere de vijand is van het goede". Door te blijven muggenziften over details en door niet te kunnen relativeren, verliest u de hoofdzaak uit het oog… Bovendien verknoeit u een deel van de tijd, die u beter zou kunnen gebruiken om uw dromen waar te maken. Besef nu eens eindelijk dat u niet altijd perfect kunt zijn!

Geef de voorrang aan wat echt belangrijk is

Wat is voor u het belangrijkste? Het welzijn van uw gezin? Uw professionele loopbaan? Meer verdienen? Nuttig zijn voor de mensheid? U moet uzelf die vraag stellen en ze ook beantwoorden. Zodra u weet wat uw drijfveer is, kunt u uw agenda nemen en plaatsmaken voor het belangrijkste. Als uw relatie voor u het belangrijkste is, maak dan wat extra tijd vrij voor u en uw partner. Zijn de kinderen het belangrijkste, voorzie dan tijd om met hen een aantal dingen te doen. Schrijf de data op van de ouderavonden of van hun sportwedstrijden die u wenst bij te wonen.
Stel u regelmatig opnieuw de vraag wat voor u op dat ogenblik het belangrijkste is! Prioriteiten kunnen inderdaad veranderen en het is belangrijk dat u uw agenda in functie daarvan regelmatig kunt aanpassen.

Stel lijstjes op

Noteer al wat u te doen hebt en schrijf er telkens bij hoe belangrijk dat item is. Kruis vervolgens aan wat u gedaan hebt. Door uw lijst te overlopen, bent u de situatie de baas en u kunt bovendien de taken schrappen die u overbodig lijken. Zo maakt u meer tijd vrij voor wat echt belangrijk is.

Laat u niet overdonderen door dringende zaken

Er zijn zaken die dringend moeten gebeuren en andere die belangrijk zijn. Jammer genoeg haalt het dringende karakter van bepaalde zaken het soms van wat belangrijker is. Laten we het werk als voorbeeld nemen: stel dat uw baas een dossier dringend wil afsluiten. Dat dringende karakter is eigenlijk niet uw probleem. Op datzelfde ogenblik heeft een van uw kinderen u nodig. Zorg ervoor dat u voorrang geeft aan wat VOOR U een prioriteit is en niet aan wat een prioriteit is voor uw baas. Wees u daarvan bewust zonder u schuldig te voelen. Tracht altijd het hoofd koel te houden door de zaken in hun juiste context te plaatsen. Denk aan de motivatie die u leidt om bepaalde dingen te doen en u zult gemakkelijk kunnen uitmaken wat voor u het belangrijkste is.

Maak plannen op lange termijn

Het is niet alleen het dringende karakter van bepaalde dingen dat u stress bezorgt. Een gebrek aan planning, met andere woorden werken zonder langetermijnperspectieven, kan u het gevoel geven dat u uitgeput raakt. Neem de tijd die nodig is om na te denken over uw leven. Slagen in het leven, wat betekent dat voor u? Wat wil u hier op aarde bewerkstelligen? Waar en hoe ziet u uzelf over vijf, tien, vijftien of twintig jaar? Of misschien nog later? Door ver in de toekomst te kijken, leert u het heden relativeren, wat tot gevolg heeft dat uw stressniveau zal dalen… en dat u het gevoel zal hebben dat uw leven geslaagd is omdat het evolueert in de door u gewenste richting.

Denk ook aan uzelf

Sommige grootmoedige en onbaatzuchtige mensen hebben veel moeite om hun tijd goed te organiseren. Ze denken eerst aan hun partner, kinderen, ouders, collega's, vrienden… Ze doen alles in functie van de anderen, waardoor geen tijd meer overblijft om voor zichzelf te zorgen. Als u in dat geval verkeert, denk dan dat ook u belangrijk bent. Voor uw geestelijke en fysieke gezondheid is het nodig dat u aandacht schenkt aan uzelf, aan uw lichamelijke, geestelijke, artistieke, intellectuele en andere behoeften. Hou hier rekening mee als u niet wil dat stress en depressie zich meester van u maken.

Reactie achterlaten

Laat een reactie achter. De desbetreffende expert zal hier zsm een reactie op geven.