Marcella de Klerk / videos

Helder inzicht

Hoe werken de hersenen. Ervaring van een wetenschapper na een herseninfarct.Leven vanuit je rechterhersenhelft. Gevoel, leven in het nu, geen angst, vrijheid.

The power of vulnerability

Durf te zijn wie je bent!Durf kwetsbaar te zijn.Dan kun je in liefde, vreugde en vriendschap leven.

1 reactie