Om te reageren in het forum heb je een account nodig. Heb je nog geen account? Meld je dan snel aan.

Liefde mooie tips voor een nog liefdevoller bestaan

Liefde mooie tips voor een nog liefdevoller bestaan

door Marieke, op donderdag 19 januari 2012 14:02Wil je een betekenisvolle en diepe relatie met een partner aangaan, dan is het belangrijk om eerst een heel mens worden. Vaak zoeken mensen naar oplossingen en liefde buiten zichzelf, maar de paradox is juist dat we dieper in onszelf moeten gaan en met hogere spirituele realiteiten moeten verbinden voor we blijvende, liefdevolle relaties met een ander kunnen aangaan. Dus hoe pak je dit aan?

De onderstaande 17 punten zijn suggesties om die heelheid te bereiken, zodat we een sterke en fijne relatie met een partner kunnen hebben.1. Liefde is noodzakelijk voor een goede fysieke en spirituele gezondheid.Mensen die geen liefdevolle relatie hebben, lijden tien keer zo vaak aan een chronische ziekte en hebben vijf keer meer kans om een geestelijke inzinking te krijgen.2. Liefde is geen zakelijke overeenkomst of een contract met een ontsnappingsclause voor wanneer het even te moeilijk is.Helaas hebben veel mensen deze ongezonde instelling. Zodra het even te moeilijk wordt, willen ze eruit, in plaats van aan de relatie te werken. Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. Veel gebeden zijn eigenlijk niet meer dan ‘onderhandelingen’: “God, doe Jij dit effe, dan dan doe ik dat.” En als het niet gebeurd, dan raken veel mensen hun geloof kwijt. Begin je mediatiesessie of gebeden daarom niet met een lange boodschappenlijst van verlangens. Dit komt namelijk niet voort uit ongemotiveerde, onvoorwaardelijke liefde, en helpt niet om het liefdevolle hogere bewustzijn te ontwikkelen dat nodig is om ons heel te maken.3. Liefde is een beslissing die we zelf op elk moment en in alle omstandigheden kunnen nemen.We kunnen een ander niet dwingen om van ons te houden, maar we kunnen er wel altijd voor kiezen om liefde te geven. Dat betekent niet dat je zomaar alles moet pikken uit naam van liefde. Als iemand ons niet goed behandelt, dan kun je nog steeds van diegene houden op zielsniveau, maar is het beter om wat fysieke afstand te houden.4. Liefde is leren om van ons ware zelf te houden.Mensen die niet goed voor zichzelf zorgen, kunnen niet diep van anderen houden. De eerste liefdesrelatie die we moeten aangaan, is die met onszelf. Wat ook bij zelfliefde hoort, is om dingen die niet goed voor ons zijn te vermijden. Net kwamen slechte relaties al aan bod en dat het soms beter is om afstand te houden. Maar ook drugsgebruik, gokverslavingen, losse seksuele contacten en ongezond niet-vegetarisch voedsel vallen daar onder. Hoe meer we volgens de natuurlijke wetten leven, hoe meer we in contact komen met onze natuurlijke spiritualiteit. Als we weinig zelfvertrouwen hebben, dan kunnen we niet inzien dat we allemaal kinderen van God zijn, ook wijzelf, en hebben we niet genieg liefde en devotie om met anderen te delen.5. Liefde is een zoektocht naar heelheid, en soms, kunnen we een partner hebben om die heelheid mee te delen.Mensen die denken dat iemand anders hen heel zal maken, of mensen die wachten tot de liefde naar hen komt, zullen maar weinig geluk kennen in hun leven. Hoe meer we zelf liefdevol en heel worden, des te meer zullen we zulke connecties ook aantrekken vanuit het Universum.6. Liefde is niet dat je twee wanhopige mensen hebt, die alleen samenkomen voor hun eigen vervulling.Als twee extreem behoeftige, zelfzuchtige mensen samenkomen, dan kunnen ze elkaar onmogelijk gelukkig maken. Ze zijn dan te druk bezig om te nemen en dingen voor zichzelf te krijgen ten koste van de ander.7. Liefde is een heilige relatie waarin partners samenkomen om te dienen en hun zwakheden en sterke punten aan elkaar onthullen zodat ze aan zichzelf kunnen werken.In veel relaties proberen mensen hu zwakheden te verbergen. Maar zulke relaties zijn meestal gebaseerd op erotische liefde (lust) in plaats va verantwoordelijke, onzelfzuchtige liefde. Iedereen heeft mindere kanten. Al j eze kanten verdrukt of verborgen houdt, worden ze soms zelfs onhandelbaar. Maar al j eze negatieve dingen me iemand zonder veroordeling wederzijds kunt delen, da wordt he a e tuk draagbaarder en zelfs omgezet in iets positiefs, omdat he j elatie versterkt.


< 8 iefde is echt de energie en honger va d iel. Wanneer we naar liefde verlangen, da verlangen we eigenlijk naar ee connectie me d iel, di deeluitmaakt va het Allerhoogste.
< Li fd zal niet al bliksem bi een helder hemel bi ons inslaan. He moet el moment opnieuw ontdekt worden door lust in liefde te transformeren, zodat we on kunnen verbinden me onze eigen ziel en de zielen va anderen. We hongeren allemaal naar ware, onvoorwaardelijke liefde.


< 9 iefde is da w nze partner al een geschenk va God zien.
< We moeten eigenlijk no meer va anderen houden da van onszelf, zeker va onze partners. Wanneer we zo veel va onze partner houden, da beseffen we da hij of zi o n a s gekomen al een geschenk va God en niet on eigendom is waar we zomaar va alles me kunnen doen. We zorgen voor he namens God, en he i nze verantwoordelijkheid om de relatie in spirituele banen te leiden. Probeer du niet de baas te spelen over de ander. We moeten juist on uiterste best doen om hu hogere kwaliteiten meer naar voren te brengen, en da zal oo weer helpen om onze eigen hogere natuur te versterken.


< 1 Liefde is da w lkaar helpen om liefde ui t isselen – me elkaar en me het Goddelijke.
< De liefde di w a nze partner krijgen, komt eigenlijk va d ron, en he i nze taak om di liefde te beantwoorden. Anderen kanaliseren Gods liefde naar ons, en wi kanaliseren Gods liefde naar anderen. We kunnen God’s liefde beantwoorden door me veel toewijding voor onze partners te zorgen, alsof Go Zelf in he aanwezig is.


< 1 Liefde is da j e spirituele inzichten me j artner deelt, wa zowel hu als on eigen bewustzijn verhoogt.
< Je relatie za dan in he teken staan va groei en versterking. Al jij en je partner niet samen spiritueel groeien, da zal de relatie op ee gegeven moment vast komen te zitten. Soms zijn we bang om on over te geven aa het spirituele pad, omdat we bang zijn da w nze ideniteit moeten opgeven of onze partner zullen verliezen. Maar overgave aa het Allerhoogste is juist ee kans om onze volledige identiteit weer terug te krijgen. Je hoeft niets op te geven. Al j egelmatig mediteert en spiritueel leeft, da vallen ongezonde dingen en energieën vanzelf weg, terwijl we er zo veel voor in de plaats krijgen. Zonder ee spirituele dimensie aa onze levens, zijn we niet gegrond en kunnen we geen diepe liefde ervaren.


< 1 Liefde is ee relatie me j artner waarin je ee driehoek va punten visualiseert: A, B en C. Ji bent punt A, je partner is punt B en he spirituele is punt C.
< Vi ualiseer je bewust me j artner ho deze driehoek ee permanente band tussen jullie vormt, zodat wanneer je mediteert of bidt, je zowel in connectie staat me j artner al met God. Je hoeft niet pe s amen te mediteren of tegelijkertijd aa d onnectie te denken. Deze verbinding za overal en altijd werken. Zo ku j o ltijd to het middelpunt va j elatie maken bi a e reflecties en activiteiten.


< 1 Liefde is da w nszelf altijd al liefde in actie zien en onze liefde overal me naar toenemen.
< We willen zo vo zijn va liefde da het vanzelf overvloeit naar iedereen di w ntmoeten. Me deze instellingen dienen we al vertegenwoordigers va het Goddelijke in el aspect va ons leven, en fungeren we al strijdlustige spirituele krijgers. We kunnen zelfs liefde in actie beoefenen me onze ademhaling. Al w nademen, da visualiseren we ho w e pijn en frustraties va onze geliefden absorberen; en bi het uitademen, sturen we geluk, vreugde, liefde en vrede terug naar hen. Zo ku j iet alleen je naasten helpen, maar oo d ele wereld: – bi elke uitademing ku j iefde, compassie en heling uitademen. Di i een nutteloze oefening. He heeft ee krachtig effect, en al w e roces bijhouden, zullen we de positieve effecten ervan op anderen me eigen ogen waarnemen.


< 1 Liefde is… rivallerende, onzelfzuchtige relaties ontwikkelen.
< Di klinkt misschien vreemd en tegenstrijdig. Eerst hebben we he over samenwerking, delen en onzelfzuchtigheid, en da ineens rivaliteit. Maar eigenlijk is he niet tegenstrijdig. In ee spirituele context, betekent rivaliteit da w rnaar moeten streven om onzelfzuchtiger te zijn da onze partner en te kijken ho w r meer kunnen geven. We proberen de ander zoveel mogelijk aa t oedigen om spiritueel bezig te zijn en meer te groeien. He doel va deze rivaliteit is om elkaar in onze spirituele groei te helpen. Di proces is alleen voor mensen di spiritueel willen zijn, di o oek zijn naar diepere ervaringen, voorbij de vluchtige pleziertjes va het materiële leven. Zulke rivaliteit en onzelfzuchtigheid herinnert on eraan waarom we in di lichaam zijn – om spiritueel te groeien, om opnieuw liefdevolle zielen te worden me eeuwige, liefdevolle relaties me God, he Universum en elkaar.


< 1 Liefde is da j ezelfde kwaliteit va liefde di j oor je partner voelt, aa iedereen geeft, maar da zonder he seksuele component.
< Me andere woorden: ho net zoveel va anderen al j a e meest geliefde persoon in je leven houdt. He klinkt misschien raar om he seksuele element we t aten. Maar vergeet niet da seks en liefde niet altijd synoniem zijn. Onze liefde voor onze kinderen ka ontzettend intens zijn, zonder seksuele ondertonen. In wa voor situatie je je oo bevindt, probeer om diezelfde soort liefde in el van je relaties te ontwikkelen. We weten allemaal ho fijn he i m va een enkel persoon te houden. Ku j e voorstellen hoeveel fijner he zou zijn al j i evoelens voor iedereen zo kunnen hebben? Denk aa d iefdevolle uitwisselingen di hieruit kunnen ontstaan, de uitwisseling de wisselwerking di zowel on eigen leven al dat va anderen verrijkt. Je kunt onvoorstelbaar veel geluk, vreugde en tevredenheid ervaren. We hoeven da niet langer afhankelijk te zijn va bepaalde individuen om on deze ervaring te geven, omdat we begrijpen da w igenlijk op zoek zijn naar God. Ho meer we begrijpen da God in el persoon aanwezig is hoe meer we he Goddelijke ervaren, en ho meer he Goddelijke on heel za maken.


< 1 Liefde is da w e artner hebben of zoeken om de wereld te helen – niet eraan te ontsnappen.
< Va k gaan mensen op zoek naar ee partner om aa d ereld te ontsnappen. Ze zijn ontevreden over hu leven en hebben he idee da z lles kunnen tolereren of repareren al z aar di ene speciale persoon vinden. We kunnen de wereld niet helen al w elf te gewond zijn.


< 1 Liefde is da w lle relaties beleven al een oefening voor de ultieme goddelijke relatie.
< On e partner wordt op on pad gestuurd om on t elpen, zodat we alle overtollige bagage we kunnen werken en onszelf te zuiveren. Zi j artner du als ee instrument va God, ee instrument om je te helpen je spirituele natuur te herkennen en je eraan te herinneren da j e euwige ziel bent in plaats va een tijdelijk lichaam. Je hebt ee lichaam, maar je bent he niet. He lichaam en he leven zijn tijdelijk, maar toch verlangen we allemaal naar eeuwige, onvoorwaardelijke liefde. Da komt omdat de ziel zelf eeuwig en liefdevol is Wanneer de ziel genoeg lessen geleerd heeft, in di leven of ee volgende, da i e ijd voor de volgende, blijvende fase: eeuwige liefdevolle uitwisselingen me d llerhoogste.  


--------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010 - Trey Smith

Marieke