Onze Missie 

~ Wat willen wij bereiken ~


A Bright New World is een plek waar we actie nemen. We verzamelen en delen niet alleen kennis. Als professionals brengen we deze kennis dagelijks in de praktijk. En zo ontstaat er op basis van ervaring steeds weer nieuwe kennis en een verdere verfijning van bestaande kennis. 

Kennis in beweging zetten door samen te werken en door deze samenwerking ervaringen creëren is de meest basale missie van A Bright New World. Wij denken dat we deze missie in vier stappen nader kunnen verfijnen en inzichtelijk maken. 

Samenwerken 

A Bright New World is vooral een plek waar professionals in de vakgebieden “welzijn en ontwikkeling” samen werken. De eerste plek waar wij vormgeven aan deze samenwerking is www.abrightnewworld.nl. Dit is de plek waar de aangesloten professionals hun kennis met het grote publiek delen. Het doel is een platform creëren met autoriteit. Een platform dat gevonden wordt door mensen die op zoek zijn naar informatie over welzijn en ontwikkeling. 

Om een dergelijk platform te creëren en onze professionele taken op een volwaardige wijze te blijven beoefenen moeten we samenwerken. Door samen te werken laten we het internet voor ons werken en behalen we ons doel: een platform met autoriteit met een fractie van de inspanning. 

Samen zijn 

Om (zelfstandige) professionals te laten samenwerken is een online platform niet voldoende. Om als online platform de volgende stap te zetten zullen we elkaar moeten ontmoeten en in gesprek komen. Deze gesprekken kunnen leiden tot initiatieven om gezamenlijk iets te onderzoeken, produceren, aanbieden, etc., etc.. Vervolgens kan het internet platform weer een belangrijke rol spelen in het bestendigen van deze initiatieven. 

A Bright New World ziet het als haar taak om dit samen zijn te faciliteren. Om gelegenheden hiervoor te organiseren. De leden bij elkaar brengen is essentieel om samenwerking te stimuleren. 

Coöperatief 

Het platform www.abrightnewworld.nl is eigendom van de coöperatieve vereniging A Bright New World UA. Alle professionals die werkzaam zijn in de sector welzijn en ontwikkeling kunnen in potentie lid worden van de coöperatie. 

(Zelfstandige) professionals willen doen waar ze goed in zijn. De coöperatie wil op de ontbrekende kennisgebieden haar leden aanvullen en ondersteunen. Samenwerking op een transparante wijze ondersteunen, beheren en uitvoeren. 

De coöperatieve vereniging A Bright New World UA wil de transparante en veilige basis zijn waarvandaan de leden hun nieuwe initiatieven kunnen lanceren.  

Co-creatie 

Wat willen wij lanceren vanaf onze basis? Wij denken dat online programma’s en online trainingen zeer interessante mogelijkheden bieden voor onze leden. 

A Bright New World is al geruime tijd aan het experimenteren met dergelijke programma’s en de mogelijkheden voor dergelijke programma’s lijken zeer groot. Online programma’s bieden onze leden daarnaast de mogelijkheid om passief inkomen te genereren. Inkomen dat gegenereerd worden zonder dat de aanwezigheid van de professional noodzakelijk is. 

Naast online programma’s zijn er nog vele andere mogelijkheden te bedenken. Wanneer transparantie en veiligheid kunnen worden gecreëerd staat niet deze ongebreidelde expansiedrift meer in de weg. 

Wanneer wij de vier elementen uit onze missie naast elkaar zetten: 

Samenwerken, samen zijn, coöperatie, co-creatie 

dan spelt dat volgens ons maar één ding: de nieuwe manier van samenwerken

Social Enterprise 

Samen werken aan welzijn en ontwikkeling 
Samen zijn wij A Bright New World