Ons Manifest

~ Waar staan wij voor ~


A Bright New World is een platform voor en door professionals die gedreven en met passie, mensen verantwoordelijkheid laten nemen voor hun eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Door samen te werken en kennis te delen creëren professionals en cliënten gezamenlijk een betere wereld. 

A Bright New World is de wereld die wij gezamenlijk creëren. Een wereld die groot genoeg is om de idealen van iedereen te huisvesten. Een wereld waarin wij doordrongen zijn van onze onderlinge verwevenheid en de noodzaak om anderen de ruimte te geven voor een eigen invulling van vrijheid en geluk, zodat wij zelf deze ruimte ook mogen ontvangen. 

A Bright New World wil het vertrouwen in de realisatie van een gelukkig leven en een stralende gezondheid verspreiden. 

Bij A Bright New World beseffen wij dat iedere heling, alle heling, zelfheling is. Wij kunnen elkaar wel ondersteunen in ons streven naar welzijn en ontwikkeling. Welzijn en ontwikkeling is een ieders eerste en eigen verantwoording. 

Bij A Bright New World beheersen wij vaardigheden om kennis om te zetten in een ervaring en om deze vaardigheden over te dragen aan diegene die hierin is geïnteresseerd. Daarnaast proberen wij deze kennis zoveel mogelijk te belichamen, om zo anderen te inspireren en tot actie aan te zetten. 

A Bright New World is een veilige plek, waar iedereen vrij is om te kiezen. Een plek waar iedereen respect heeft voor zichzelf en de medemens. Bij A Bright New World draag je verantwoording voor je daden. 

A Bright New World brengt professionals bij elkaar in een netwerk van onderling samenhangende therapieën en methodes die elkaar verrijken. Door deze bundeling van krachten creëren wij de meest holistische therapie denkbaar en maken wij een schat aan kennis en informatie vindbaar en zichtbaar voor onze medemens. 

Vrijheid is de basis van onze samenwerking, plezier is het doel van onze samenwerking en groei is het resultaat van onze samenwerking.