Ons Verhaal

~ Wat hebben wij te bieden ~

 

In een wereld waarin de harde bewijzen van de wetenschap vaak boven geloof, gevoel en vertrouwen gaan, is het opmerkelijk te zien dat bij een groeiende groep mensen de ogen opengaan. Met een ruimere blik aanschouwen zij de wereld, kijken zij naar de manier waarop we voor onszelf zorgen. Hoe we omgaan met ziektes, geneesmiddelen en methodes.

Ons lichaam en onze geest hebben baat bij complementaire, alternatieve en reguliere geneeswijzen. Middelen en methodieken die niet alleen een stempel ‘wetenschappelijk goedgekeurd’ hoeven te dragen. Die niet ‘dubbel blind’ met een team doktoren en proefpersonen zijn getest. Wij vragen ons bijvoorbeeld af: hoe test je gedachten en gevoelens? Want wat wél wetenschappelijk is bewezen is dat zowel gedachten als gevoelens van grote invloed zijn op ons welzijn. Is het dan niet logisch dat we ons lichaam als één mooi, maar ook zeer complex systeem moeten beschouwen? Een complexiteit die vraagt om benaderingen vanuit meerdere invalshoeken? Niemand buiten onszelf kan over ons innerlijk heersen. Wanneer we dit weten, worden we vrij.

Durf te Ontdekken

Ontdekken, pionieren en voor het eerst ervaren, boezemt ook angst in. Een duik nemen in het onbekende diepe, vergt een moedig, maar beslist geen roekeloos karakter. Helemaal als het gaat om ons kostbaarste bezit: onze gezondheid, is waaghalzerij eerder destructief dan genezend.
Wat is betrouwbaar, wat is hocus pocus? Wat is integer, wat is kwakzalverij? Steeds meer professionals tonen hun waardevolle bijdrage aan ons persoonlijk welbevinden aan. Maar hoe scheidt je het kaf van het koren? Hier komt A Bright New World om de hoek kijken.

Onderscheidende werkwijze

Een samenwerkingsverband (een co-operatie van professionals), een ontmoetingsplek, een online community, actuele en groeiende kennisbronnen over persoonlijke ontwikkeling en natuurlijke gezondheid; deze stempels kun je allemaal drukken op A Bright New World. Wij zetten een nieuwe grote stap in de ontwikkeling van de gezondheidssector en die noemen we: samenwerken! A Bright New World is een nieuw concept waarbij professionals die actief zijn in de sector welzijn en ontwikkeling elkaar vinden. Op dit online platform dragen zij hun kennis en expertise uit. Zij kunnen zelfstandig of met andere professionals hun krachten bundelen en samen op-maat-programma’s ontwikkelen. Kennismaken met andermans kennis, kunde en ervaringen verrijkt. Professionals kunnen makkelijker full-service aanbieden aan hun cliënten, door gewaardeerde collega’s uit het A Bright New World-netwerk aan te bevelen.

Wij schenken aandacht

Mensen oriënteren zich in toenemende mate op de welzijn en ontwikkeling. Dat doen zij steeds vaker online, via internet. A Bright New World is een online community. Dat is binnen de gezondheidssector een begrip dat nog niet optimaal is ingeburgerd. Hierin wil A Bright New World voorzien. De professionals zorgen voor de inhoudelijke kennis, gespecialiseerde producten en op-maat-programma’s, via A Bright New World zorgen we ervoor dat het geïnteresseerde mensen bereikt.

Vertrouw op méér

De professionals zijn de kern van het online netwerk, de vaste bezoekers de omvangrijke schil daaromheen. Deze bezoekers zijn mensen die vertrouwen op méér dan alleen wetenschappelijk bewezen geneeswijzen en –middelen. Die openstaan voor de geneeskrachtige werking van de natuur en menselijk contact. Die op zoek zijn naar diensten en producten die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan hun welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Deze mensen verwelkomen wij graag op A Bright New World.

De bezoekers en de professionals zorgen samen voor een zelfregulerende werking. Dat houdt in dat zij de ‘zeis’ zijn die het kaf van het koren scheidt. A Bright New World stimuleert iedereen hun persoonlijke ervaringen over de professionals en de producten te delen binnen het netwerk. Deze ‘reviews’ zijn erg bepalend voor onze professionals. Succesvolle behandelingen en producten zullen onherroepelijk komen bovendrijven. En welke marketingstrategie ook bedacht wordt: mond-op-mond reclame en beoordelingen van gelijkgestemden hebben de grootste kracht.

Het geheim van welzijn voor lichaam en geest is niet treuren om het verleden, geen zorgen maken over de toekomst en niet vooruitlopen op problemen, maar om wijs en eerlijk in het moment te leven!